100 วัด จัดสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

| |
อ่าน : 4,328

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

100 วัด จัดสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย thaihealth

สสส.-สบส. ผนึกเครือข่ายวัดต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธ 100 วัดทั่วไทย จัดสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนไทยปฏิบัติตามหลักศีล 5 ตั้งจิตอธิษฐานเปลี่ยนแปลงตัวเอง เริ่มจากเลิกบุหรี่ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยชีวิตสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย” ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2559 – 2562 กำหนดเป้าหมายลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือ 16.7% ในปี 2562 จากอัตราการสูบบุหรี่ 19.9% ในปี 2558 เท่ากับต้องลดจำนวนคนสูบลงถึง 1.8 ล้านคน ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีเท่านั้น กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สสส. และภาคีต่างๆ จึงร่วมกันจัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในช่วงมิถุนายน 2559-พฤษภาคม 2562 มุ่งหวังให้อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 1 ล้านคน เชิญชวนหรือท้าชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 1 คน ต่อ 1 อาสาสมัครสาธารณสุข จะได้คนเลิกสูบบุหรี่ปีละ 1 ล้านคน รวม 3 ปี ประเทศไทยจะมีผู้เลิกบุหรี่ได้ 3 ล้านคน

100 วัด จัดสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย thaihealth

สสส. ได้ริเริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จุดประกายให้คนไทยสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ในชีวิต ซึ่งเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ สสส. จึงได้ร่วมกับเครือข่ายวัดต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธ 100 วัด จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย” ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ โดยจะเพิ่มกิจกรรมอธิษฐานบารมีเลิกบุหรี่ในช่วง 23.55 – 24.00 น. กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดกระแสเชิญชวนเลิกสูบบุหรี่ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ มากขึ้น และสร้างต้นแบบที่ยกระดับจากการสวดมนต์ข้ามปีสู่อธิษฐานเลิกบุหรี่สำหรับคนสูบบุหรี่ และอธิษฐานที่จะเป็นกำลังใจให้คนใกล้ชิดผู้เป็นที่รักมีพลังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้สำเร็จ เพื่อมุ่งหวังให้มีคนที่ตั้งใจมั่นจนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติเพื่อควบคุมปัญหาจากการสูบบุหรี่บรรลุเป้าหมายในที่สุด” ดร.นพ.บัณฑิต กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม