ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิต เล็ง15ปีปลอดโรคคนเมือง

| |
อ่าน : 721

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิต เล็ง15ปีปลอดโรคคนเมือง thaihealth

กทม.ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิต/อาหารดี-อุบัติเหตุลด เล็ง 15 ปี ปลอดโรคคนเมือง

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่ กทม. จัดโดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 13 ร่วมกับ6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กทม. ก.สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคน มีสุขภาวะดี ทั้งกายใจ สังคม ไม่จำกัดเฉพาะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขด้านเดียว แต่ต้องพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆ กัน เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นที่ระดับเขต ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประสังคม ที่ผ่านมา กทม.พัฒนาระบบสุขภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และอนาคตจะมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตอีก 50 เขต

ทั้งนี้ เพื่อให้คน กทม.มีสุขภาพดีขึ้น และปี 75 ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคน กทม. ทานอาหารปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดโรคคนเมือง ได้แก่ อ้วน เบาหวาน ความดันสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต รวมไปถึงไข้เลือดออก วัณโรค สำหรับการพัฒนาระบบสุขภาพ 4 มีแนวทางสำคัญคือ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ กทม., มีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่กระจายตัวครอบคลุม, ลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และลดอุบัติเหตุถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม