ร.10พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรจ.มุกดาหาร

| |
อ่าน : 444

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ร.10พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรจ.มุกดาหาร thaihealth

แฟ้มภาพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดมุกดาหาร ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธินประยูรโภคราชร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร และเวลา13.45น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธินประยูรโภคราชร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

          ในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วยต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

          ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร ซึ้งอยู่ติดกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวและติดกับแม่น้ำโขง กับในบางอำเภอมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้สลับภูเขา ทำให้ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดตลอดฤดูหนาว ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวใน7 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 17,059 คน

          สำหรับอำเภอนิคมคำสร้อย ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ใน 7 ตำบล 79 หมู่บ้านและอำเภอคำชะอีได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม