แนะ 3 ข้อ ป้องกันไฟฟ้ารั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่น

| |
อ่าน : 1,796

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แนะหลักปฏิบัติ 3 ข้อ ป้องกันไฟฟ้ารั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่น  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนที่นิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้า ขาดความระมัดระวังในการติดตั้งหรือใช้งานจนประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้ารั่ว แนะแนวปฏิบัติ 3 ข้อ “เลือก ตรวจ ติด” เพื่อความปลอดภัย ให้หนาวนี้อาบน้ำได้อย่างสุขกาย สบายใจ

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ด้วยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม ทั่วประเทศต่างมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน ทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในภัยสุขภาพที่เป็นอันตรายและสามารถพบได้ในช่วงฤดูหนาว คือ ภาวะหมดสติชั่วครู่ (Syncope) ที่เกิดจากร่างกายสัมผัสกับน้ำหรืออุณหภูมิที่เย็นจัดโดยไม่ได้เตรียมตัว เช่น การอาบน้ำที่เย็นจัด ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติมีการตอบสนองอย่างฉับพลันส่งผลให้เกิดอาการหายใจลำบาก เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตจนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญไม่เพียงพอและหมดสติ หากผู้ที่เกิดภาวะหมดสติชั่วครู่เป็นผู้ป่วยมีที่โรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ดังนั้น ในช่วงฤดูหนาวหลายคนจึงตัดสินใจติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งระบบแก๊สหรือระบบไฟฟ้า เพื่อให้ได้อาบน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นที่นิยมในครัวเรือนเนื่องด้วยราคาที่ย่อมเยากว่าเครื่องทำน้ำอุ่นระบบอื่นๆ อย่างไรก็ดีเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า หากขาดความระมัดระวังในการใช้งานก็อาจเป็นต้นเหตุของการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้ารั่วได้ กรม สบส.จึงขอแนะแนวปฏิบัติ 3 ข้อ “เลือก ตรวจ ติด” เพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 1)เลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีฉนวนหุ้ม ระบบตัดไฟ ส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องเป็นวัสดุกันน้ำ และจะต้องมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ตัวเครื่องและกล่องบรรจุ 2)ตรวจสอบสภาพเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นประจำก่อนใช้งาน หากพบการชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเครื่อง สายไฟ หรือสายฟักบัวให้แจ้งศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการมาดำเนินการซ่อมแซมทันที 3)ติดตั้งสายดิน และอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดไฟฟ้ารั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้า ประการสำคัญ ประชาชนไม่ควรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นฯ หรือเดินสายดินด้วยตนเอง เพราะต้องอาศัยความชำนาญและอุปกรณ์ช่างในการจัดการ มิเช่นนั้นก็อาจจะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้ารั่วจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม