จิตอาสาทำความดี ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

| |
อ่าน : 1,425

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ปั้นบุคลากรในสังกัดทั่วประเทศกว่า 1,200 คน เป็นจิตอาสาอาสาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมเข้าช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ

จิตอาสาทำความดี ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน thaihealth

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ด้วยปัจจุบันอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของประชาชน ทั้งจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ และอุบัติเหตุ ต่างมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจเกิดภาวะที่ร่างกายหยุดหายใจกะทันหัน แต่หากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) อย่างถูกต้องและทันท่วงทีก่อนนำส่งโรงพยาบาล ก็จะมีโอกาสรอดชีวิต หรือพ้นจากความพิการและกลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติได้

ดังนั้น กรม สบส.จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 แก่บุคลากรในสังกัดกรม สบส.ส่วนกลาง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้อบรมเป็น ครู ก. ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมในวันแรก และนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในกลุ่มที่ 2 คือ บุคลากรทั่วไป ก่อนขยายผลออกไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรม สบส.ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,200 คน มีความรู้ ความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต AED (Automated External Defibrillator : AED) ให้ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในฐานะเป็นจิตอาสาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตามโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ พยาบาล รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และการช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic/Advance Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย ต่อไป

อย่างไรก็ดี หากประชาชนพบเห็นผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหมดสติ ให้สันนิษฐานว่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และตรวจสอบการตอบสนองด้วยการเรียกหรือเขย่าตัว หากไม่มีการตอบสนอง ให้สังเกตว่ามีอาการหายใจเฮือก หรือหยุดหายใจหรือไม่ หากมีอาการข้างต้นให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ทันที โดยให้นำผู้ป่วยนอนราบบนพื้นแข็งและกดนวดหัวใจ โดยกดที่กลางหน้าอก เหยียดแขนตึงตั้งฉากกับผู้ป่วย จากนั้นออกแรงกดให้ลึกประมาณ 2 นิ้ว โดยให้กดต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยอัตรา 100 ครั้งต่อนาที จนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนอง หากบริเวณนั้นมีเครื่อง AED ให้นำมาใช้ร่วมกับการทำ CPR ด้วย ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยได้มากขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม