'หยุดคำร้าย' ลดความรุนแรงด้านจิตใจ

| |
อ่าน : 2,376

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'หยุดคำร้าย\' ลดความรุนแรงด้านจิตใจ thaihealth

เมื่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตกเป็นข่าว ใหญ่ในสังคมมาอย่างไม่ขาดสาย การรณรงค์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จึงต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ในปีนี้ มุ่งเน้นประเด็น "สร้างสรรค์ครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์" ด้วยคำขวัญว่า "หยุดคำร้ายทำลายครอบครัว"

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) ของพม.จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการนี้ ร่วมกับ ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ กระทรวงพม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

ภายในงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดผลสำรวจความคิดเห็น 10 คำดีที่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1) เหนื่อยไหม 2) รักนะ 3) มีอะไรให้ช่วยไหม 4) คำชมเชย (เก่ง/ดี/เยี่ยม) 5) ไม่เป็นไรน่ะ 6) สู้ๆ นะ 7) ทำได้อยู่แล้ว 8) คิดถึงนะ 9) ขอบคุณนะ และ 10) ขอโทษนะ

ส่วน 10 คำร้ายที่ไม่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1) ไปตายซะ 2) คำด่า (เลว/ชั่ว) 3) แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลย 4) ตัวปัญหา 5) ดูลูกบ้านอื่นบ้างสิ 6) น่ารำคาญ 7) ตัวซวย 8) น่าเบื่อ 9) ไม่ต้องมายุ่ง 10) เชื้อพ่อเชื้อแม่มันแรง

ด้านคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสสส. จัดสำรวจความชุกความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ช่วงเดือนตุลาคม 2559 -มกราคม 2560 เป็นการสำรวจครั้งแรกและเป็นระดับประเทศ (National Survey) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

\'หยุดคำร้าย\' ลดความรุนแรงด้านจิตใจ thaihealth

วิธีการสถิติใช้การสุ่มสำรวจทั่วประเทศ จำนวน 2,280 ครัวเรือนจาก 5 ภาค พบว่า ร้อยละ 34.6 มีความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว โดยอันดับ 1 เป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ ถึงร้อยละ 32.3 ทางร่างกาย ร้อยละ 9.9 และทางเพศร้อยละ 4.5 ภูมิภาคที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือ ภาคใต้ ร้อยละ 48.1 ส่วนกรุงเทพ มหานคร พบความรุนแรงในครอบครัวน้อยที่สุด ร้อยละ 26

ผลสรุปของการสำรวจครั้งนี้ พบว่า สาเหตุความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากการทำร้ายทางจิตใจด้วยวาจา จึงเป็นที่มาของการรณรงค์การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวไทย และกระตุ้นให้คนในครอบครัวใช้คำพูดที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความปรองดองในครอบครัวและช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

สำหรับ สสส. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ กล่าวว่า สสส.สนับสนุนในเรื่องการยุติความรุนแรงในหลายด้าน เช่น การส่งเสริมความรู้การจัดเก็บข้อมูล ความรุนแรง เพื่อให้เห็นข้อมูลความรุนแรงชัดขึ้น การสำรวจความรุนแรง ช่วงปีพ.ศ.2557-2559 พบว่าเกิดความรุนแรงกับผู้สูงอายุเยอะมากเป็นตัวเลขถึง 6,000 กว่าราย เป็นความรุนแรงทางจิตใจ เกิดทางคำพูดการโต้ตอบมีปากเสียงกันในบ้าน อีกทั้งความรุนแรงในผู้หญิงและครอบครัวเราก็พบว่าเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ 32% หรือ 1 ใน 3 ของผู้หญิง สูงกว่าด้านร่างกายและเรื่องเพศ

นอกจากนี้ สสส.ยังสนับสนุนการพัฒนาตัวหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพราะหากเจ้าหน้าที่ไม่ละเอียดอ่อนพอในการจัดการปัญหา เหมือนการ กระทำซ้ำต่อผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมา จำเป็นที่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้มากขึ้น

อีกส่วนหนึ่งที่สสส.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมคือ ร่วมผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรง เช่น พ.ร.ก.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง พ.ร.ก.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และยังรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ปรับทัศนคติของผู้ชายอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  พี่  ตำบลสุขภาวะ ครัวเรือน กะปาง การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ  บางปลาม้าโมเดล  ศาสนิกชน  เกมส์  การติดเชื้อเริม  จปร.  โรคไข้หวัดใหญ่  จังหวัดสุรินทร์  ตำบลเข้มแข็ง ต้นแบบ ชุมชนพัฒนา การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ระดับความสุข  อาหารทอด  วิตามินดี  1413  ปกป้องสิทธิผู้บริโภค  บ้านหลังเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หวัด 2009  หัวเราะ