“ระยอง” ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 1,374

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ระยอง” ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ดึงภาคีเครือข่าย 8 อำเภอ จ.ระยอง ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ (12 ธ.ค.60) นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอบรมในการยกระดับการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) เพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในระดับอำเภอของจังหวัดระยอง  ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี ระหว่าง วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 โดยมี นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดระยอง  ผู้จัดโครงการฯ นายบัญญัติ เศียรเขียว ปลัดฝ่ายป้องกัน อ.แกลง จ.ระยอง ตัวแทนตำรวจในพื้นที่ จ. ระยอง หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของ จ.ระยอง และตัวแทนหน่วยกู้ภัยในจ.ระยอง ประกอบด้วย กู้ภัยสว่างพรกุศล ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์ กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทร์ กู้ภัยพุทธธรรมสงเคราะห์ กู้ภัยเขาชะเมา และกู้ภัยปลวกแดง ร่วมอบรม

“ระยอง” ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งมั่นที่จะจัดการระบบการป้องกันสาธารณภัย โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยในชุมชนของตนเองอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอุบัติภัยจากการจราจรที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ตามสถิติจังหวัดระยองติดอันดับต้นๆ ของโลก (วัดจากสถิติจำนวนประชากรต่อจำนวนประชากร)การแก้ไขจึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภาคีเครือข่าย 8 อำเภอ ของจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเครือข่ายในระดับอำเภอนำไปสู่การสร้างวัฒธรรมความปลอดภัย ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1.การสร้างการรับรู้โดยการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ในการอบรม 2.ที่ผ่านมาจะมีการจัดประชุมต่อเนื่อง เป็นประจำของทุกเดือน เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการแก้ไขอันจะนำไปสู่การลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง

ด้าน นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวระยอง เพราะจังหวัดระยองนับเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อจะนำแนวทางในการอบรมจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ และร่วมกันหาแนวทางการลดปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ จะได้กลับไปกระจายความรู้สู่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชน เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดระยองลดลง ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่ประชาขนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม