กินผักผลไม้ดี รับประโยชน์เต็มๆ

| |
อ่าน : 1,734

ที่มา : คู่มือสุขภาพดี ด้วยตัวเอง Eat Right - Eat Organic Guide โดย เลม่อนฟาร์ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ 

กินผักผลไม้ดี รับประโยชน์เต็มๆ thaihealth

กินผักผลไม้ดี เลือกเกษตรอินทรีย์ (Organic) รับประโยชน์เต็มๆ

- ได้หลีกเลี่ยงสารพิษอันตรายในทุกๆ คำ

- พืชผักอินทรีย์ธรรมชาติกว่า อร่อยยิ่งกว่า

- ได้มอบอาหารดี เติมสุขภาพดี  ให้คนที่เรารักทุกวัน

- กินพืชผักอินทรีย์ได้ร่วมฟื้นฟูผืนแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมไทย

- กินพืชผักอินทรีย์ = กินสารอาหารที่คุณค่าสูงกว่า

- กินพืชผักอินทรีย์ได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม