ต้องร่วม 'ลงทุน' ลด 'อุบัติเหตุจราจร' จริงจังแล้ว

| |
อ่าน : 1,595

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ต้องร่วม \'ลงทุน\' ลด \'อุบัติเหตุจราจร\' จริงจังแล้ว thaihealth

คนไทยส่วนหนึ่งมักมีความเชื่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนว่าเป็นเรื่องของความซวย ดวงไม่ดี เป็นมุมมองทาง "เวรกรรม" แต่จากการสำรวจโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5-14 ต.ค.2560 พบว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมี "คนไทย" ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของ"วิทยาศาสตร์" มากกว่าเรื่อง "เวรกรรม" แล้ว

นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุว่าจากเดิมปี 2552 สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเคยสำรวจพบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 90 มองว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของเวรกรรม แต่ปี 2560 นี้ กลับพบว่า ร้อยละ 91.4 เชื่อว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยร้อยละ 32.1 ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมซึ่งหมายความว่าคนเกือบทั้งหมดเชื่อว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วแต่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของทั้งวิทยาศาสตร์ และเวรกรรมในคนคนเดียวกัน

เมื่อมีมุมมองว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์คนไทยจึงตอบว่าเป็นเรื่องของสภาพถนน ตัวบุคคล ตัวรถ และสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งหากอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ไม่พร้อมใช้งาน ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคนขับไม่มีวินัยจราจร หรืออยู่ในสภาพไม่พร้อม เช่น เมาแล้วขับง่วงแล้วขับ หรือไม่มีการตรวจเช็กสภาพรถ และสิ่งแวดล้อม เช่นแสงไฟที่ไม่เพียงพอ มีป้ายขนาดใหญ่บดบัง เป็นต้น

การแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ซึ่งกำหนดประเด็น "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน" จึงมีการมาถกหาคำตอบกันว่า ต้องลงทุนอะไรอย่างไร ด้านไหน จึงจะสามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนได้

ต้องร่วม \'ลงทุน\' ลด \'อุบัติเหตุจราจร\' จริงจังแล้ว thaihealth

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน จะจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ใช้ชื่องานว่า การลงทุนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา โดยมีการแบ่งเวทีย่อยเป็นประเด็นที่น่าสนใจถึง 7 ประเด็น คือ 1.การลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน 2.ประชารัฐเพื่อสังคมกับความปลอดภัยทางถนน 3.ลงทุนเพื่อสังคมร่วมใจป้องกันภัยทางถนน 4.มิติใหม่บังคับใช้กฎหมาย Road Safety 4.0 5.รถพยาบาลปลอดภัย 6.มิติทางสังคมกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และ 7.ระบบใบขับขี่กับความปลอดภัยทางถนน

นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบรรยายพิเศษ Invest For Sustainable Road Safety โดย Mr.Michael C Woodford ประธานมูลนิธิ Safer Roads Foundation และปาฐกถาสสส.สนับสนุนความปลอดภัยทางถนนอย่างไร โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.ด้วย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ องค์ความรู้ ทิศทางนโยบาย อุปสรรคปัญหาและร่วมเสนอนโยบายเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต้องมีการลงทุนอะไรบ้าง

ด้าน นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยเสนอมุมมองว่า การลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน หรือเพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนในงบประมาณอย่างเดียว แต่ต้องทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ 5 ด้านหรือ 5 เสาหลักดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้ คือ 1.ต้องมีการลงทุน โครงสร้างถนน วิศวกรรมจราจรอยู่ในมาตรฐานมีความปลอดภัยหรือไม่ การลงทุนเรื่องของถนนจึงมองว่าควรเป็นเรื่องของวิศวกรรม ต่อมา 2. เป็นยานพาหนะปลอดภัย โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ รถรับจ้างทัศนศึกษาของโรงเรียนซึ่งการลงทุนก็มีหลายเรื่อง เช่น การติดจีพีเอส เพื่อมอนิเตอร์ความเร็วของรถ เป็นต้น

ข้อ 3.ผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องมีวินัยจราจร การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องเข้มข้นมากขึ้น แต่จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐดูแลเรื่องนี้มีน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ใช้รถใช้ถนน การลงทุนในด้านนี้จึงควรเป็นการลงทุนในด้านอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเจ้าหน้าที่ทำงาน 4.การช่วยเหลือรักษาหลังเกิดอุบัติเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้องมีการลงทุนในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ให้เร็วมากขึ้น รวมไปถึงการฝึกสอนประชาชนทั่วไปในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สุดท้าย 5.ด้านการบริหารจัดการ ต้องขับเคลื่อนทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

การลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนเบื้องต้นก็ 5 ด้านนี่แหละ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อุบัติเหตุจากการทำงาน  แนวคิดทางศาสนา  พิธีกรรม  ทั่วโลก  จัดซื้อจัดจ้าง  Dog Nation  รักษาสุขภาพ  ความไม่เที่ยง  อัลมอนด์  เครียดการเมือง  ปลอดมลพิษ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth media for change การเปลี่ยนแปลงสังคม ร่วมสร้างประเทศไทย สื่อรายการโทรทัศน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างนิสัยการกินที่ดี กิจกรรมทางกายภาพ  หนังสือเด็ก  วุ้นเส้น  เลิกรา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ car free day เคล็ดลับสุขภาพดี สู่ขวัญ บูลกุล บ้านอัจฉริยะ รีโมทรักษาใจ ของเล่นไฮเทค นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ  บำรุงโลหิต  เมืองน่าอยู่  ปวดคอเรื้อรัง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม