สสส. นำ 150 อดีตสิงห์อมควัน โชว์ปอดแข็งแรง “นครธนมินิมาราธอน”

| |
อ่าน : 2,082

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

สสส. นำ 150 อดีตสิงห์อมควัน โชว์ปอดแข็งแรง “นครธนมินิมาราธอน” thaihealth

สสส. นำ 150 อดีตสิงห์อมควัน โชว์ปอดแข็งแรง ร่วมเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 10   ลั่น “เลิกสูบแล้วและชวนให้มาเลิกด้วยกัน”

วันนี้ (10 ธันวาคม 2560) เวลา 07.30 น. ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จำนวน 150 คน ได้ถวายคำปฏิญาณตนเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต และ เชิญ ชวน เลิกบุหรี่ เทิดไท้ องค์ราชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอน  ครั้งที่ 10 ณ โรงพยาบาลนครธน ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงพยาบาลนครธน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และหันมาดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้แสดงออกถึงภาวะสุขภาพที่แข็งแรงหลังจากได้เลิกสูบบุหรี่มาแล้ว ซึ่งมีทั้งบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป    

โดยดร.นพ. บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นความตั้งใจของ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสสส. และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่จะทำให้มีจำนวนของผู้ที่เลิกบุหรี่ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่มีจำนวนกว่า หกแสนคน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนจัดงานเดิน-วิ่งในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ตัวแทนผู้ที่เลิกบุหรี่ในโครงการฯได้มาแสดงพลังร่วมกัน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่นๆ ถึงความสามารถในการเลิกบุหรี่ และการได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมา จนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเลิกสูบบุหรี่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพของประเทศ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลจำนวน  6,300 บาท ต่อผู้ที่เลิกสูบ 1 คน”   

สสส. นำ 150 อดีตสิงห์อมควัน โชว์ปอดแข็งแรง “นครธนมินิมาราธอน” thaihealth

ด้านนายมงคล เงินแจ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้เลิกบุหรี่มาได้ 1 ปี ครึ่งแล้ว กล่าวถึงข้อดีของการเลิกบุหรี่ว่า “เราเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ การสูบบุหรี่อาจทำให้ผู้รับบริการไม่เชื่อถือเราได้ และยังทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายด้วย เมื่อตัดสินใจเลิกสูบ ตอนแรกก็กระวนกระวาย มีความอยาก แต่ก็อดทนเมื่อนึกถึงผลดีที่จะตามมา ซึ่งก็เป็นผลดีจริงๆ คือ ประหยัดเงินค่าบุหรี่ สุขภาพดีขึ้น ที่สำคัญเป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการและคนทั่วไปที่อยากเลิกบุหรี่ด้วย ในวันนี้ยิ่งรู้สึกดีใจมาก ที่ได้มาวิ่งแสดงศักยภาพและได้ถวายคำปฏิญาณตนตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันให้กับพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 นับเป็นบุญอย่างยิ่ง ที่ได้ถวายคำปฏิญาณแก่พระองค์ท่าน”

นางยุพิน  มีกง อาสาสมัครสาธารณสุข รพ. สต. บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นต้นแบบในการเลิกบุหรี่ของชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ ไม่นึกว่าจะสามารถเลิกบุหรี่ และมีร่างกายที่แข็งแรงจนมาร่วมวิ่งได้ การได้ถวายคำปฏิญาณตนตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันให้กับพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดตลอดไปนั้น เป็นสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต สิ่งที่จะทำต่อไปคือ เชิญชวนช่วยกันรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชนให้ได้มากที่สุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”     

นายอนันท์ ฐิติพิสุทธิพงค์ กำนันตำบล คลองข่อย อ. โพธาราม จ.ราชบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน มาตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นเดียวกัน กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก การถวายคำปฏิญาณตน เป็นการเสริมพลังใจให้ผู้ที่เลิกบุหรี่ มีกำลังใจที่เข้มแข็งและไม่หันกลับไปสูบอีก และเป็นพลังหนุนให้ทำความดี ถวายพระองค์ท่าน โดยการไปรณรงค์ให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในชุมชนของตนเองต่อไป”  

นายสมหมาย กระนีจิตต์ ประชาชนที่ได้เข้าเลิกบุหรี่กับโครงการฯ กล่าวว่า “ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆเพื่อรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่ ขอชื่นชมทุกคนที่เลิกบุหรี่ได้ และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเลิกและพยายามเลิก ขอเชิญชวนคนมาเลิกบุหรี่เยอะๆ เพราะเป็นดีต่อสุขภาพทั้งของตนเองและคนรอบข้าง มาออกกำลังกายร่วมด้วย ก็จะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม