อำเภอละงู จ.สตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17

| |
อ่าน : 3,127

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

อำเภอละงู จ.สตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17 thaihealth

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17 มหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2561

วันนี้ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17 มหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2561 ณ จุดชมวิวชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

อำเภอละงู จ.สตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17 thaihealth

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ จังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารของดีในพื้นที่ ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารท้องถิ่นของตำบลปากน้ำ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ทุกภาคส่วนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างถูกต้อง

นายอรุณ เอ็มดู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู กล่าวว่า รูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตกปลาในท้องทะเลอันดามัน ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท ซึ่งจะมีพิธีปล่อยเรือตกปลา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ท่าเรือทัวร์เบ็ดปากบารา ชมปลาที่นักกีฬาตกปลาส่งเข้าแข่งขัน การแสดงนิทรรศการ และการออกร้านของกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลปากน้ำ บูธจำหน่ายอาหาร การแสดงด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้สำหรับกิจกรรมมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และชมรมร้านอาหารและแผงลอยอำเภอละงู ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลปากน้ำ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการดำเนินงานและกิจกรรมในงานสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้มาตรการควบคุมสถานประกอบการด้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค และได้รับอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย มีคุณภาพดี โดยมีกิจกรรมการโชว์การประกอบอาหาร เมนูหอยตลับผัดน้ำพริกเผา การแข่งขันประกวดทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในระดับเยาวชน และประชาชน พร้อมสินค้าและอาหารราคาพิเศษอีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม