รณรงค์วันเอดส์โลกชูฮีโร่รุ่นใหม่ต้องป้องกัน

| |
อ่าน : 2,805

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รณรงค์วันเอดส์โลกชูฮีโร่รุ่นใหม่ต้องป้องกัน thaihealth

แฟ้มภาพ

รณรงค์วันเอดส์โลกชูฮีโร่รุ่นใหม่ต้องป้องกัน

          แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี โดยปีนี้กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่อง เอดส์ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "HERO to ZERO ฮีโร่รุ่นใหม่รักปลอดภัย ไร้เอดส์" พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด ชุมชนดีเด่นด้านเอดส์ และมอบใบประกาศ เกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชนผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ดีเด่นจากศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 7 แห่ง มีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาคีเครือข่าย บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชน เข้าร่วมงานรวม 250 คน ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

          แพทย์หญิงวันทนีย์กล่าวว่า โรคเอดส์ ได้แพร่ระบาดสู่ประเทศไทยมากว่า 30 ปี และถึงแม้จะมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งจำนวนและพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่อยู่ ทั้งนี้สัดส่วนการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ของกรุงเทพมหานครคิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการผลักดัน ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ต้องมีการดำเนินงานแบบ fast track cities เพื่อ มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์จะบรรลุตามเป้าหมาย และ เกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในวัน เอดส์โลกปีนี้ กรุงเทพมหานครจัดรณรงค์ ภายใต้ชื่องาน "HERO to ZERO ฮีโร่รุ่นใหม่ รักปลอดภัย ไร้เอดส์" เพื่อสร้าง กระแสและกระตุ้นให้คนกรุงเทพฯ ตระหนัก เห็นความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตลอดจนสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ได้

          กิจกรรมในงานมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนดีเด่นด้านเอดส์ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางเขน (คลองถนน) ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนบ้านครัวใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนกุหลาบแดง ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และรางวัลชมเชย ชุมชนแฟลต 23-24 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ทอล์กโชว์ หัวข้อ "รักแบบ HERO รักแบบ ปลอดภัย" บูธกิจกรรมจากหน่วยงานภาคี เครือข่าย อาทิ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)  กองควบคุมโรคเอดส์ฯ คาราวานรณรงค์วันเอดส์โลก และการคัดกรองตรวจสุขภาพและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม