ลงพื้นที่ 'บ้านน้ำล้อม' ศึกษาชุมชนปลอดภัยทางถนน

| |
อ่าน : 2,672

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ลงพื้นที่ \'บ้านน้ำล้อม\' ศึกษาชุมชนปลอดภัยทางถนน thaihealth

สคอ.นำนำคณะสื่อมวลชนและเครือข่าย ลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน เกี่ยวกับ “ชุมชนปลอดภัย” บ้านน้ำล้อม อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ที่มีการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุม “ สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 1

นายชลิน วิชาญ ประธานชุมชนบ้านน้ำล้อม ต.ในวียง อ.เมือง จ.น่าน กล่าวว่า ชุมชนบ้านน้ำล้อม เป็น 1 ใน 31 ชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง คือการใช้ระบบเครือญาติ ช่วยเหลือ ให้โอกาส เอื้ออาทรแบ่งปัน มีความรักความสามัคคี ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสู่การเป็นชุมชนปลอดภัย ซึ่งมุ่งเน้น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในชุมชน การสำรวจและปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ มีมาตรการที่ชัดเจน 2.ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมของ เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน ชุมชนและครอบครัว ที่สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้มในชุมชน ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 3. ถนนปลอดภัย มีการสำรวจชุมชน สำรวจหาจุดเสี่ยงต่อการใช้รถใช้ถนน

“การทำงานจะระดมทีมกลุ่มเยาวชนและทีมความปลอดภัยในชุมชน สำรวจจุดเสี่ยง ซึ่งพบจุดเสี่ยง 8 จุด และได้แก้ไข เช่น ตัดมุมรั้วจากทึบเป็นโปร่ง เสริมความเด่นชัดของลวดสลิงข้างถนน ติดกระจกนูนทางแยก ติดตั้งป้ายเตือน และทาสีตีเส้นในตรอกซอยถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีการติดตามผลการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม