ห่วงประชาชนหลังอากาศเริ่มหนาวเย็น แนะวิธีป้องกันโรค

| |
อ่าน : 2,246

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ห่วงประชาชนหลังอากาศเริ่มหนาวเย็น แนะวิธีป้องกันโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกห่วงประชาชน หลังอากาศเริ่มหนาวเย็น พร้อมแนะวิธีป้องกันโรคที่อาจจะขึ้นได้

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในพื้นที่เป็นภูเขาสูง ป่าไม้ มีอากาศหนาวเย็นมาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูหนาว โดยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว โดยจากการติดตามเฝ้าระวังโรคพบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 3,687 ราย ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.วัดโบสถ์ อ.ชาติตระการ อ.บางกระทุ่ม

โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วย 1,478 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อพิจารณารายอำเภอพบว่าอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บางกระทุ่ม รองลงมาคือ ชาติตระการ วังทอง บางระกำและเมืองพิษณุโลก

โรคปอดบวม/ปอดติดเชื้อ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วย 2,824 รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.ชาติตระการ,นครไทย และวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างต่ำกว่าอำเภออื่นๆ ส่วนโรคไข้หวัดนก ในประเทศไทยหลังจากพบผู้ป่วยรายสุดท้ายในปี 2549แล้ว ยังไม่มีรายงานเพิ่มอีกในทุกจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูหนาว โดยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว ขอให้ประชาชนป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆไม่มีแมลงวันตอม ภาชนะที่ใช้ในการกินและดื่มต้องสะอาด ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชนในช่วงที่มีการระบาดเช่นสนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า รักษาความอบอุ่นของร่างกายสม่ำเสมอ แต่อย่าใช้วิธีดื่มสุรา หรือพิงไฟในที่อับเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม