ขับเคลื่อนความปลอดภัยจากการจราจรทางถนนเมืองยโสธร

| |
อ่าน : 1,683

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ขับเคลื่อนความปลอดภัยจากการจราจรทางถนนเมืองยโสธร thaihealth

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร ขับเคลื่อนความปลอดภัยจากการจราจรทางถนนเมืองยโสธร  (Traffic Safety และ Situation Room )

โดยมีทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ที่สำคัญ 4 มาตรการ ได้แก่  1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2. มาตรการด้านข้อมูล 3. มาตรการด้านการป้องกัน  และ 4. มาตรการด้านการรักษา มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 35 คน

นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี   ได้มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายวัชรชัย  ครองใจ ดร.ธงศักดิ์  ดอกจันทร์ และนายพฤศจิกาพรณ์  ปัญญาคมจันทพูน ร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยจากการจราจรทางถนนเมืองยโสธร โดยมีนายธำรง  ชุมนุม รองฯปลัดเทศบาลเมืองยโสธร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งได้สนับสนุนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธรในเรื่อง การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ในภาพรวมเขต รวบรวมข้อมูลระบบการเฝ้าระวัง Injury Surveillance (IS) online ในพื้นที่รับผิดชอบ  พัฒนาทักษะทีมสอบสวนการบาดเจ็บสหวิชาชีพ  แนวทางการวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้กล้อง CCTV แนวทางดำเนินงานมาตรการองค์กร และทำ Mapping กรณีผู้เสียชีวิตจากจราจรทางถนนด้วย Google Map

นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์  เครือข่ายจากประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อก้าวสู่เมืองยโสธรถนนปลอดภัยนั้นควรเผยแพร่สถานการณ์อุบัติเหตุ เช่น ความสูญเสีย มาตรการป้องกัน รณรงค์ เส้นทาง ปัญหา การแก้ไข  เพื่อเผยแพร่การทำงานของคณะทำงานให้ประชาชนได้รับทราบ

ด้าน พ.ต.ต.ดร.รัชสถิต  สุจริต สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สภ.ยโสธร ได้กำหนดการทำงานด้านยุทธศาสตร์ ของ ตร. และ ภ.3 โดยกำหนดโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการสอบสวนอุบัติเหตุและประสานของบจาก สสส. เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร

สำหรับผลการการประชุมประสานพลังเครือข่ายฯ ก้าวสู่เมืองยโสธรถนนปลอดภัยครั้งนี้  ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการของจังหวัดยโสธร ตามบทบาทหน้าที่โดยมีเจ้าภาพหลักคือ เทศบาลเมืองยโสธร มีแผนการประชุมต่อเนื่อง  มีการกำหนดแบบเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยา บาดเจ็บ เสียชีวิต ทำ Spot Map จุดติดตั้ง CCTV  เปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดเหตุ จาก รพ./ สภ./ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   จัดลำดับจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ติดตั้ง CCTV เพื่อให้ได้ข้อมูลการเกิดเหตุ วิเคราะห์ Collision Diagram และนำเสนอผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร เทศบาลเมืองยโสธร  และในเวที ศปถ.จ.ยโสธร ทุกเดือน สู่การสานพลัง แก้ปัญหาก้าวสู่เมืองยโสธรถนนปลอดภัย ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม