อุบัติเหตุทางถนนหลายฝ่ายต้องร่วมมือ

| |
อ่าน : 2,151

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

อุบัติเหตุทางถนนหลายฝ่ายต้องร่วมมือ thaihealth

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน

ถือได้ว่าเป็นชิ้นงานระดับโบแดงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกชิ้นหนึ่งถึงการตระหนักและป้องกันภัยเรื่องความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย เพราะจากสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.9 ที่เกิดจากความประมาท ขาดวินัย ฯลฯ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานควรผนึกกำลังเพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนอย่างจริงจัง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ได้ให้การ สนับสนุน กับแผนงานสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ที่ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย ทางถนน (ศวปถ.) จนเกิดเป็นผลประจักษ์ ในสังคมว่า การแก้ไขและป้องกันปัญหา อุบัติเหตุบนท้องถนนได้เดินมาถูกทางแล้ว

นพ.ธนะพงศ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า แนวทางการแก้ไขเราจะใช้นโยบาย 5 เสาหลัก ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ คือ 1.ระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยทางถนนให้มากขึ้น 2.ถนน โครงสร้าง ถนนควรมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของถนนอย่างละเอียดในแต่ละพื้นที่ 3.ยานพาหนะ ต้องมีข้อกฎหมายที่ชัดเจนและหนักแน่น ที่จะเอาผิดกับผู้กระทำผิดบนถนนให้ เด็ดขาด 4.ผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องมีมาตรการ ตรวจจับ เช่น กล้อง cctv เพราะถ้าจัดการคุณภาพบนถนนที่ดีได้ ก็จะเข้าไปกำกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้ดีมากขึ้น 5.ดูแลเยียวยา ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและรู้วิธีการอย่างถูกต้อง เพื่อลดการเสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุได้ หรือผู้ช่วยเหลือ รู้จักป้องกันตนเองได้ไม่กระทำการใดเสี่ยงจนเกินไป

อุบัติเหตุทางถนนหลายฝ่ายต้องร่วมมือ thaihealth

นพ.ธนะพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า ต้องขอบคุณ สสส. ที่เป็นฟันเฟืองคอยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีความสัมพันธ์กันในเรื่องการดูแลสุขภาพคนไทยในหลายมิติ เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพให้ขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น รวมทั้งมีการรณรงค์ในเรื่องการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาโดยตลอด เช่น โครงการ "ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ ครอบครัวและความมั่นคงในชีวิตของคนไทย

นพ.ธนะพงศ์ กล่าวสรุปถึงตัวเลขของอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ทราบ ว่า หากเทียบอัตราส่วนผู้เสียชีวิตต่อประชากร 1 แสนคนแล้วพบว่า 10 อันดับจังหวัดที่เสียชีวิตน้อยที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ยะลา แม่ฮ่องสอน สตูล อำนาจเจริญ ปัตตานี ศรีสะเกษ นราธิวาส สุโขทัย น่าน ขณะที่ 10 อันดับที่เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ระยอง สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ดังนั้นหากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบทางด้านนี้ปฏิบัติได้ทั้ง 5 ข้อ ประเทศไทยก็ลดจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ แต่ประชาชนเองก็ต้องร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นร่วมหาแนวทางการแก้ไข ให้ความสำคัญเรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยเริ่มจากระดับชุมชนสู่ระดับตำบลและระดับอำเภอจนถึงระดับจังหวัด เพื่อรายงานปัญหาในพื้นที่ให้เกิดการแก้ไขได้ทันท่วงที

อุบัติเหตุทางถนนหลายฝ่ายต้องร่วมมือ thaihealth

สำหรับตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาล ขอนแก่น ด้านการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุ สรุปผลให้ทราบว่า 45% ของผู้เสียชีวิต เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ผู้ใช้รถ จักรยานยนต์ 39% คนเดินเท้า 5% และ คนขี่จักรยาน 1% ซึ่งอันดับที่ 1 ของผู้เสียชีวิตทางถนน อยู่ในช่วง 15-29 ปี โดย 3 ใน 4 เป็นเพศชาย ซึ่งจาก ผลรายงานสถานการณ์ทำให้สะท้อนถึงพื้นฐาน ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตวัฒนธรรม เป็นพฤติกรรมที่ประมาท ขาดวินัย ไม่เห็นคุณค่าในตนเองเท่าที่ควร ไม่ห่วงตนเองและผู้อื่น จึงเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายขึ้นดังนี้ 1.ต้องตระหนักว่า ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนของประเทศไทย อยู่ในขั้นวิกฤติ 2.หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องจริงจังในการดำเนินงานมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย 3.ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ต้องเร่งปรับระบบในกระบวนการเอาผิดกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด

ดังนั้นผลที่ปรากฏข้างต้นทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อกำหนด เชิงนโยบายจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการที่จริงใจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่ทุกหน่วยงานจะให้ความร่วมมือต่อกันเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืนตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม