“ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา”

| |
อ่าน : 1,827

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

“ปักหมุด  หยุดเชื้อดื้อยา” thaihealth

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

นายกรัฐมนตรีร่วม“ปักหมุด ... หยุดเชื้อดื้อยา” แสดงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาจุลชีพ ตามแผนยุทธศาสตร์จัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กทม. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติที่มีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อแสดงผลงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศไทย พร้อมร่วม “ปักหมุด ... หยุดเชื้อดื้อยา” เป็นสัญลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ศาสตราจารย์คลินิก  เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกลุ่ม 77 (G 77) ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมระดับสูง ว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71 เมื่อเดือนกันยายน 2559 สนับสนุนปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ  โดยประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดการดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  คือ  1.เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว   2.ควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพ 3.ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 4.ป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม  ในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง   5.ส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน     6.บริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดระบบการติดตามประเมินผล

          ขณะนี้การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์มีความคืบหน้าตามลำดับ ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงานพร้อมเพรียงกัน แสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลก รณรงค์สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ปี 2560 (World Antibiotic Awareness week)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม