สธ.ดันมาตรการทาง กม.คุมเข้ม บุหรี่-แอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,105

สธ.ดันมาตรการทางกฏหมายคุมเข้มบุหรี่-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อทำให้สังคมไทยปลอดบุหรี่และสุราตามกฎหมาย สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดแรงสนับสนุนในด้านนี้อย่างต่อเนื่องจริงจัง

 สธ.ดันมาตรการทาง กม.คุมเข้ม บุหรี่-แอลกอฮอล์

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบและกำกับดูแลด้านนโยบายรวมถึงมาตรการด้านกฎหมาย เพื่อป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในส่วนของการควบคุมการบริโภคยาสูบได้มีการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีกฎหมายที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งมีสาระสำคัญมุ่งให้ความคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ จึงได้มีการผลักดันให้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เพื่อขยายขอบเขตสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ออกไปอย่างกว้างขวางและครอบคลุมพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงานในอาคารทุกแห่ง โดยให้ความสำคัญในการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสองเป็นสำคัญ

ส่วนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับมาตรการการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะมาตรการด้านกฎหมาย ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดในรูปแบบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดด้วย ซึ่งยังพบผู้ที่ไม่ทราบข้อกฎหมายและมีละเมิดกฎหมายจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อทำให้สังคมไทยปลอดบุหรี่และสุราตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาตัวบทกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์และมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังร่วมไปกับการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดแรงสนับสนุนในด้านนี้อย่างต่อเนื่องจริงจัง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม