จัดอบรมการทำโมเดลโรคติดเชื้อ

| |
อ่าน : 1,360

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

จัดอบรมการทำโมเดลโรคติดเชื้อ thaihealth

HITAP จัดอบรม Infectious Disease Modelling Course หรือการทำโมเดลโรคติดเชื้อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดอบรม “Infectious Disease Modelling Course” หรือการทำโมเดลโรคติดเชื้อ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. โจเซฟ ที วู (แถวกลาง ซ้ายสุด) จาก School of Public Health the University of Hong Kong  ศาสตราจารย์ เบน คูเปอร์ (แถวกลาง ที่ 2 จากซ้าย) จาก Oxford University  ศาสตราจารย์ มาร์ก จิต (แถวกลาง นั่งกลาง) จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine  รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย (แถวกลาง ที่ 2 จากขวา) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ อเล็กซ์ คุก (แถวกลาง ขวาสุด) จาก Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำโมเดลจากโปรแกรมอาร์ วิธีการทางสถิติแบบเบส์เซียน และกรณีศึกษาต่าง ๆ อาทิ กรณีศึกษาการใช้วัคซีนไข้ทรพิษ กรณีศึกษาทางด้านกุมารเวชศาสตร์ในการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม