คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ

| |
อ่าน : 5,206

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563 รวมพลังผลักดันนโยบายเพื่อการเข้าถึงสิทธิและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน สร้างความรับรู้ใหม่ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่พิพิธบางลำพู สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายคนไร้บ้าน จัดกิจกรรม Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารในประเด็น “คนไร้บ้าน” ออกสู่สาธารณะ เปลี่ยนมุมมองความเข้าใจต่อคนไร้บ้าน และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพที่ทุกฝ่ายต้องเร่งร่วมมือสนับสนุนเพื่อเป็นพื้นฐานและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. มีแนวทางในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน ผ่านการพัฒนาและเสริมศักยภาพกลไกภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพ และสวัสดิการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้คนไร้บ้านมีศักยภาพ มีความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563 นอกจากนี้ สสส. ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนากลไกระดับชุมชนในการป้องกันการเกิดคนไร้บ้านรายใหม่ โดยพยายามเชื่อมประสานกับหน่วยงานหลัก อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นต้น 

คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ thaihealth

นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน  ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. กล่าวว่า Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless เป็นโครงการที่มีเป้าหมายสำคัญในการชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาที่คนไร้บ้านต้องประสบ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการตั้งหลักชีวิต โดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่าคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพถึงกว่าร้อยละ 30 ทำให้ประสบปัญหาทั้งในด้านของการไม่เข้าถึงบริการรักษาพยาบาล การมีต้นทุนการใช้ชีวิตที่สูงกว่าคนทั่วไป และความไม่มั่นคงในด้านต่างๆ 

" คาดหวังว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจต่อประเด็นและปัญหาของคนไร้บ้านมากขึ้น หากแต่ยังจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือคนไร้บ้านในเชิงระบบอย่างยั่งยืนต่อไปภายใต้การหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน"

คนไร้บ้านกับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ thaihealth

สำหรับ โครงการ Human of Street (Season 2) ประกอบด้วย 5 โซนกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและเปิดใจกับคนไร้บ้านมากขึ้น ได้แก่  Homeless Café: จิบกาแฟ ชิมเบเกอร์รี พร้อมบทสนทนาดีๆ กับคนไร้บ้าน, นิทรรศการ: เข้าใจและเข้าใกล้ความคิดอ่านคนไร้บ้าน ผ่านผลงานคนรุ่นใหม่จากเวที Homeless Creative Lab ในนิทรรศการ “เรื่องเล่าริมทาง” และ “Homeless Experience” โดยนิสิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้องฉายภาพยนตร์: ดูหนังเกี่ยวกับคนไร้บ้านในนิวยอร์ก “Hommeless” โดยกลุ่ม DocClub และ“ทางผ่านของบีระ” สารคดีชีวิตเด็กเร่ร่อนโดยไทยพีบีเอส, ถุงนอน corner: มุมกิจกรรมประดิษฐ์ถุงนอนเพื่อส่งกำลังใจให้คนไร้บ้าน, และส่วนของเวทีกลางฟังดนตรีในสวนเพลงเพื่อคนไร้บ้าน โดย บิว The Voice จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ และแชร์มุมมองกับวงเสวนา “Greeting For The Homeless: เพื่อสิทธิ์ เพื่อชีวิต คนไร้บ้าน” จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนในประเด็นคนไร้บ้าน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส.สร้างสรรค์สุขเพื่อทุกคน  วีลแชร์บาสเก็ตบอล  สุขบัญญัติแห่งชาติ  กระเช้าสุขภาพ  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  สถานที่ทำงานน่าอยู่  Grace Spencer  การตรวจเอกซเรย์สมอง  ครูศรีแผ่นดิน  แท็บเล็ต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร งานนวัตกรรม แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ project management  รักที่ก้าวพลาด  ดอกไม้ไฟ  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าว ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ฉบับพิเศษ  มหกรรมหนังสือ  ทัศนะประชาชนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  วัยรุ่นไทย  บรรจุขวด  พิจารณาคัดเลือก  น้ำปลา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม