พัฒนาการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ทางถนน

| |
อ่าน : 431

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ทางถนน  thaihealth

จังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน

ที่ห้องประชุม โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พันตำรวจเอกสุดพิเศษ เอกศิริ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิไทยโรดส์และสถาบันอิสรา ร่วมกันจัดขึ้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดฝึกอบรมผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพการรายงานข่าวของสื่อมวลชน สาขาโทรทัศน์ สาขาหนังสือพิมพ์ สาขาผู้สื่อข่าวออนไลน์ โดยเน้นเนื้อหา ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการความเร็ว ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อมวลชน พี่เลี้ยง สอจร. จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560

ด้าน พันเอกสุดพิเศษ เอกศิริ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก การอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะให้สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมการอบรม ได้มีการวิเคราะห์และนำเสนอข่าวการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงประเด็น และนำเสนอเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน และยังส่งผลให้ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านการความปลอดภัยทางถนน ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม