จัดฟันเถื่อน อันตรายถึงชีวิต

| |
อ่าน : 1,413

ที่มา: กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จัดฟันเถื่อน อันตรายถึงชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เตือนจัดฟันแฟชั่นเถื่อน อันตรายรอบด้านเสี่ยงติดเชื้อถึงชีวิต แนะผู้ต้องการจัดฟันเลือกรับบริการจากทันตแพทย์ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสเชิญชวนการจัดฟันแฟชั่นและการขายอุปกรณ์จัดฟันทำเองยังคงพบในสื่อโซเชียล โดยผู้ที่ต้องการจัดฟันมีการเข้ารับบริการจากหมอเถื่อนและซื้ออุปกรณ์จัดฟันมาทำเองที่บ้านเพราะหลงเชื่อและเข้าใจว่าการจัดฟันแฟชั่นทำให้ฟันสวยงาม     และจัดฟันเพื่อเข้าสังคมกลุ่มเพื่อน เพราะเข้าใจว่าการจัดฟันแฟชั่นทำให้ดูดี หน้าเล็กลง ดูวีเชฟ  ซึ่งความเป็นจริงแล้วเกิดผลเสียอย่างมาก เพราะการจัดฟันแฟชั่น ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันผิดรูปร่าง ฟันไม่สบกัน เคี้ยวอาหารลำบาก มีเลือดออกในปาก เกิดการเสียวฟัน และฟันหลุดได้ อีกทั้งทำให้เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งเวลา ที่สำคัญเสี่ยงการติดเชื้อจากอุปกรณ์ทำฟันที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

 นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนมีความประสงค์จัดฟันให้รับบริการจัดฟันจากทันตแพทย์และคลินิกทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถสังเกตได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก 2.มีใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมของประจำปีของปีปัจจุบัน และ 4. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน เป็นแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ นอกจากนี้ สถานพยาบาลหรือคลินิกจะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากคลินิกเถื่อนหรือหมอกระเป๋าที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ให้บริการรักษาที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 หากประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, หากพบว่าสถานพยาบาลหรือคลินิกมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินความจริง มีความผิดตามมาตรา 58 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะระงับการโฆษณาดังกล่าว ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือพบคลนิกเถื่อน หมอเถื่อน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Facebook: สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ (สพรศ.), Facebook: มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน และ Facebook : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม