พบผู้ป่วยรวมกว่าร้อยละ 60 จากพาหะยุงลาย

| |
อ่าน : 1,383

ที่มา: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

พบผู้ป่วยรวมกว่าร้อยละ 60 จากพาหะยุงลาย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ  โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลพบผู้ป่วยในภาคใต้และภาคกลางรวมกว่า 2.7 หมื่นราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ป่วย    ทั่วประเทศ เสียชีวิต 40 ราย แนะประชาชนควรตระหนักและให้ความร่วมมือตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศประเทศไทยเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งอากาศหนาวสลับฝนตก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ซึ่งที่มีฝนตกหนักทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขังต่างๆ รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมและพื้นที่เขตเมือง เช่น กรุงเทพฯ ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้มากขึ้น

          สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก จากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค รายงานว่า ทั่วประเทศมีผู้ป่วย 44,927 ราย เสียชีวิต 56 ราย พื้นที่ภาคใต้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ 26 ราย จากจำนวนผู้ป่วย 11,240 ราย (25%) และภาคกลางพบผู้เสียชีวิตรองลงมา 14 ราย จากจำนวนผู้ป่วย 15,960 ราย (35.5%) เฉพาะกรุงเทพฯ มีผู้ป่วยกว่า 6,627 ราย คิดเป็น 41 % ของผู้ป่วยของภาคกลาง

        นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มาจากยุงลายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประชาชนควรตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว ที่สำคัญในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝน ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลง อาจทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเป็นพิเศษ และขอให้เริ่มต้นดำเนินการที่บ้านของตนเองก่อน จากนั้นขยายไปสู่ชุมชน  และสถานที่ส่วนรวม เช่น โรงเรียน วัด และสถานที่ทำงาน เป็นต้น  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม