จุดผางประทีป-อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเชียงใหม่

| |
อ่าน : 2,476

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

จุดผางประทีป-อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเชียงใหม่ thaihealth

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมจุดผางประทีป ในพื้นที่โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่โบราณสถานของเมืองเชียงใหม่และเป็นวังของเจ้าหลวงในสมัยโบราณ

การทำกิจกรรมไปลงในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ต้องการให้พื้นที่ในเวียงเก่าหรือในคูเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่เป็นแรงโบราณสถานของชาวเชียงใหม่ ปลอดภัยจากแหล่งอบายมุขสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวดทุกชนิด พร้อมทั้งยังมีการรณรงค์ให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมรวมไปถึงต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะร่วมปกปักรักษาเวียงของเจ้าหลวงในเขตคูเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

จุดผางประทีป-อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเชียงใหม่ thaihealth

นอกเหนือจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ซีโร่เม็กเฟรน ZERO make friends เพื่อเป็นการรณรงค์พื้นที่ปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ โดยในพื้นที่ริมแม่น้ำปิงและพื้นที่การจัดงานและกระทงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมหลังจากเทศกาลลอยกระทงแล้วก็จะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยด้วยการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด และการมาดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทดแทนในค่ำคืนแห่งวันลอยกระทงและเราสามารถมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องดื่ม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม