ประชุมประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา

| |
อ่าน : 1,550

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ประชุมประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา thaihealth

ประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัยการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษา เนื่องจากยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide มีประสิทธิผลในการรักษาแต่ในขณะนี้ยังไม่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงทำโครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และประเมินภาระงบประมาณของการใช้ยาฯ โดยมี นายวิทธวัช พันธุมงคล นักวิจัยของโครงการฯ เป็นผู้นำเสนอความเป็นมาของการศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการศึกษา โดยภายหลังจากการนำเสนอผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม