เริ่มเดินอย่างไร เดินที่ไหน มากเท่าไรจึงพอ

| |
อ่าน : 1,870

ที่มา : หนังสือเดินศาสตร์ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เริ่มเดินอย่างไร เดินที่ไหน มากเท่าไรจึงพอ thaihealth

แฟ้มภาพ

ควรเริ่มเดินอย่างไร?

- เริ่มจากการเดินช้า ค่อยๆ เดินแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบ ประมาณ 3-5 นาที

- เมื่อเริ่มรู้สึกชิน ก็ค่อยเพิ่มความเร็วในระดับที่พอรูสึกเหนื่อย (คือยังพูดคุยทักทายได้ปกติ) แล้วเดินอีกราว

25-30 นาที จากนั้นในช่วงท้ายให้ชะลอความเร็วลง ก่อนเดินอีก 3-5 นาทีค่อยหยุด

เดินที่ไหน?

- เลือกสถานที่ที่สะดวก และหลีกเลี่ยงจุดที่ใกล้กับถนน ซึ่งเสี่ยงต้อการเกิดอุบัติเหตุ

- สถานที่ที่เดินควรมีอากาศถายเทสะดวก ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป เพราะร่างกายจะเกิดอาการอ่อนเพลีย

- ไม่ควรเดินในที่สูง ลาดชัน ลื่น และพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะเสี่ยงต่อการหกล้มหรือได้รับอันตราย

- เลือกพื้นสนามเรียบๆ หรือเดินในสนามหญ้าเพื่อลดแรงกระแทก เช่น สนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ

เดินมากแคไหนถึงจะพอ?

- ควรเดินให้ได้ระยะทาง 2.5-3.5 กิโลเมตรต่อวัน หรือวันละ 10,000 ก้าว

- แต่ถ้ารู้สึกว่าการนับก้าวยุ้งยากเกินไป ก็ขอแนะนําให้จําแบบง่ายๆ แทนว่า ‘ควรเดินนาน 30 นาทีและบวกรวมแล้วควรเดินให้ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์’ โดยจะทําครั้งเดียวครบหรือแบ่งทํา 2-3 ครั้งในหนึ่งวันก็ได้ 

- เมื่อรูสึกเหนื่อยหอบในระดับที่พูดเป็นคําๆ ขาดช่วง ให้ชะลอฝีเท้าลง แต่ถ้าเป็นมาก ให้หาที่นั่งพัก

 - เริ่มทําจาก 3 วันต่อสัปดาห์และเพิ่มถึงสูงสุด 5-6 วันต่อสัปดาห์ (รวมไม่น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์)

เราจะเดินทางไหน?

ในชีวิตเราต้องเลือกทางเดินเสมอ ไม่ต่างอะไรกับการดูแลสุขภาพ หรือรูปร่างของตัวเราเอง การที่เรามีน้ำหนักเกินหรือมีพุงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราทาน กิจกรรมที่เราทําในแต่ละวัน ขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจออกกําลังกาย อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหน?

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม