วัยรุ่นกับโรคซึมเศร้า

| |
อ่าน : 6,384

ที่มา : หนังสืออยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. สำหรับวัยรุ่น โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัยรุ่นกับโรคซึมเศร้า thaihealth

แฟ้มภาพ

                วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่พบโรคความผิดปกติทางอารมณ์ได้บ่อย โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีสาเหตุซับซ้อน เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยชีวภาพของสมอง ปัจจัยทางจิตสังคมและปัจจัยทางบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจ และอาจนำมาซึ่งพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของวัยรุ่นในประเทศไทย หลายครั้งวัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้าอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้องเรื้อรัง หรืออาจมาด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโรคซึมเศร้า เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

วัยรุ่นบางคนอาจสามารถอธิบายถึงอารมณ์เศร้าได้ว่า เป็นความรู้สึกเศร้าเหงา หดหู่ ไม่มีความสุข อย่างไรก็ตามในวัยรุ่น อารมณ์ซึมเศร้าอาจถูกแสดงออกเป็นลักษณะของอารมณ์หงุดหงิดง่าย กระวนกระวาย โกรธง่าย มองโลกแง่ลบ ชอบโต้แย้ง ทะเลาะวิวาท แทนความรู้สึกซึมเศร้าเหมือนในผู้ใหญ่ หลายครั้งวัยรุ่นอาจบรรยายอารมณ์ของตนเอง เป็นความรู้สึกเบื่อ ไม่สนุก ไม่อยากทำอะไร อ่อนเพลียง่ายโดยถ้าพบว่าตนเองมีอาการดังต่อไปนี้หลายข้อ ควรปรึกษาแพทย์

1. อารมณ์เศร้า หรือหงุดหงิดง่าย โดยมีอาการเกือบตลอดวัน เป็นเกือบทุกวัน

2. ไม่มีสมาธิ หรือประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจลดลง

3. ขาดความสนใจหรือขาดความเพลิดเพลินใจในการทำสิ่งต่างๆ ลงอย่างมาก

4. นอนไม่หลับ หรือนอนมากผิดปกติ

5. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

6. รู้สึกไร้ค่า หรือรู้สึกผิด

7. กระวนกระวาย หรือเฉื่อยชา

8. ไม่อยากอาหาร/น้ำหนักลด หรือกินมากจนน้ าหนักขึ้น มากกว่าร้อยละ 5 ใน 1 เดือน

9. มีความคิดซ้ำๆ เกี่ยวกับการตาย คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือเคยคิดที่จะพยายามฆ่าตัวตาย

หากพบว่าการใช้ชีวิตวัยรุ่นมีความยากล าบาก ไม่มีความสุข หรือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเรียน ความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือคนรอบข้าง ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับการช่วยเหลือ49ส าหรับวัยรุ่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

คลินิก  ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา  Dr.Madan Kataria  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  คนเชียงของ  อารมณ์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  ไอเดียทำดี  กระแสโฆษณา  น้ำดื่ม  โพธิสัตว์น้อย  วานาเดียม  บ่อย  แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย  แรงงานนอกระบบ  การแต่งงาน  เพื่อนออนไลน์  วัยรุ่นไทย  ครัว  วิทยาศาสตร์การกีฬา  การบริโภคยาสูบ  ระบบขนส่งสาธารณะ  วัยชรา  เปลี่ยนเมือง  ความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์