เตือนอากาศเย็น ดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 720

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เตือนอากาศเย็น ดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมควบคุมโรค เตือนอากาศเย็น ดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ระวังป่วยด้วยโรคปอดบวม

          นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคปอดบวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งอากาศที่เย็นลง อาจทำให้มีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำคัญ คือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ซึ่งอาจมีภูมิคุ้มกันลดต่ำลงส่งผลให้เมื่อเจ็บป่วยแล้วมีอาการรุนแรงได้ ดังนี้ 1.รักษาความอบอุ่นของร่างกาย โดยจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ และอยู่ในที่อาศัยที่เหมาะสม ปกป้องลมหนาวได้ 2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3.พักผ่อนให้เพียงพอ 4.รักษาสุขอนามัยของร่างกาย หมั่นล้างมือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ เพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย และ 5.ทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง

          นอกจากนี้ ประชาชนควรใส่ใจดูแลกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หากมีอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคปอดบวมในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 พ.ย. 2560 พบผู้ป่วยทั้งหมด 225,252 ราย เสียชีวิต 230 ราย กลุ่มอายุที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 15 ปี (ร้อยละ 41) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 36) เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยปีนี้กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งเท่ากับ 199,489 ราย ข้อมูลชี้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้สูงกว่าปกติ เนื่องจากพบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ โดยจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม"

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผลิตฮอร์โมน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth วารสาร Thaijogging วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน พฤษภาคม 2555  โครงการตลาดนัดสีเขียว  สองภาษา  กระวนกระวาย  เยื่อไม้  ย่าน 3 แพร่ง  ป้องกันอันตราย  การปรุง  มะเร็งกระเพาะ  กลุ่มรักยิ้ม  การใช้เงิน  เสริมการทำงานของสมอง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth น้ำตาล ผลไม้ไทย โครงการวิจัย เด็กไทยไม่กินหวาน ความหวาน  ติดดาว  เนื้อหมู  จูงใจ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth alcoholism alcoholisten วัยรุ่น นักดื่มหน้าเก่า นักดื่มหน้าใหม่ alcohol  การแก้ไข  ฝึกจิตใจ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม