เตือนอากาศเย็น ดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 607

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เตือนอากาศเย็น ดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมควบคุมโรค เตือนอากาศเย็น ดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ระวังป่วยด้วยโรคปอดบวม

          นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคปอดบวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งอากาศที่เย็นลง อาจทำให้มีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำคัญ คือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ซึ่งอาจมีภูมิคุ้มกันลดต่ำลงส่งผลให้เมื่อเจ็บป่วยแล้วมีอาการรุนแรงได้ ดังนี้ 1.รักษาความอบอุ่นของร่างกาย โดยจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ และอยู่ในที่อาศัยที่เหมาะสม ปกป้องลมหนาวได้ 2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3.พักผ่อนให้เพียงพอ 4.รักษาสุขอนามัยของร่างกาย หมั่นล้างมือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ เพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย และ 5.ทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง

          นอกจากนี้ ประชาชนควรใส่ใจดูแลกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หากมีอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคปอดบวมในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 พ.ย. 2560 พบผู้ป่วยทั้งหมด 225,252 ราย เสียชีวิต 230 ราย กลุ่มอายุที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 15 ปี (ร้อยละ 41) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 36) เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยปีนี้กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งเท่ากับ 199,489 ราย ข้อมูลชี้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้สูงกว่าปกติ เนื่องจากพบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ โดยจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม"

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม