ความดีราคาเท่าไหร่?

| |
อ่าน : 2,465

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) 

ภาพประกอบจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)

ความดีราคาเท่าไหร่? thaihealth

ความดีราคาเท่าไหร่? กับกิจกรรม “We are CSO Forum 2 ความดีไม่มีขาย” (Goodness not for sale) 

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  และ กรมธนารักษ์ จัดกิจกรรม “We are CSO Forum 2 ความดีไม่มีขาย” (Goodness not for sale) ขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  ณ พิพิธบางลำพู โดยมี นายเดช พุ่มคชา  เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในบริเวณงานมีกิจกรรมที่ร่วมสร้างพลังอาสาสมัคร นักปฏิบัติการผู้ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากมาย อาทิ การร่วมทำสมุดทำมือให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร การสอนทำเข็มกลัดเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการรับฟัง 4 เรื่องราวความดี และการรวมกลุ่มกันเพื่อทำประโยชน์ต่อคนอื่นจาก 4 วิทยากร พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง S2S  ( From street to star) ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

“คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของทรัพย์สินที่มี แต่มันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรเพื่อใครหรือยัง และชีวิตที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อคนอื่นเลยเหมือนเป็นชีวิตที่ปราศจากคุณค่า ดังนั้นวันนี้เราเริ่มออกไปทำอะไรเพื่อคนอื่นกันดีกว่า” ตลอดระยะเวลาการถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดีของ คุณ ชานนท์ เครือด้วง ผู้ก่อตั้งกลุ่มดินสอสีรุ้ง ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหากเริ่มต้นที่ตัวเรา เป้าหมายที่เราจะร่วมพัฒนาสังคมก็จะขยับใกล้เข้ามา จากนั้น คุณพีรพงศ์ จารุสาร ประธานอนุกรรมการศูนย์กฎหมายตาทิพย์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาจึงได้ขึ้นเวทีมาร่วมขยายภาพของการรวมกลุ่มกันทำความดีในฐานะ “สมาคม” โดยได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมกลุ่มกันทำความดี ที่จะยังประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมหาศาล  “พลังของการรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม  และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น สมาคมคนตาบอดเองก็ไม่สามารถทำงานหรือแก้ปัญหาได้เพียงลำพัง พวกเรายังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”

ความดีราคาเท่าไหร่? thaihealth

จากนั้นจึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวการทำความดีของอีกสองวิทยากร ได้แก่ คุณจิตชนก ต๊ะวิชัย เกษตรกรสาวรุ่นใหม่ ที่ผันตัวเองหลังจากจบปริญญาจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลับไปทำการเกษตร และต่อยอดพัฒนาความรู้จนกลายมาเป็นต้นแบบในการสร้างการเรียนรู้ ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ใต้ถุนบ้านของเธอเอง “จากคนบ้าที่เริ่มทำนาโยน กลายมาเป็นคนที่ทุกวันนี้ต้องรับมือกับการเข้ามาสัมภาษณ์ของสื่อมากมายที่เราก็ไม่รู้มาจากไหน การตั้งมั่นและให้ความสำคัญในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องที่ดี มันก็จะส่งผลย้อนกลับมาหาตัวเราเองเสมอ”  สุดท้าย คุณสมปอง ดวงไสว อดีตข้าราชการครูและเป็นนักเขียน ซึ่งเป็นวิทยากรคนสุดท้าย เล่าถึงเรื่องราวของการเริ่มต้นเป็นคนอนุรักษ์ว่า “ผมดูถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เก้า เสด็จเดินรอบสวนสันติชัยปราการ แล้วทรงมีรับสั่งกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ว่าบางกอกไม่มีมะกอก บางม่วงไม่มีมะม่วง แต่บางลำพู ยังมีต้นลำพูใหญ่ต้นเก่าแก่ เมื่อจะสร้างพระที่นั่งฯ เกรงว่าจะไปบังต้นลำพู ผมจึงจดบันทึกกระแสพระราชดำรัสนั้นไว้ไม่ให้ตกหล่น จากนั้นจึงเริ่มต้นชวนลูกศิษย์สามคนชวนกันไปวัดขนาดความกว้างความใหญ่ของต้นลำพู จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ต้นลำพูต้นสุดท้าย”

ความดีราคาเท่าไหร่? thaihealth

ปิดท้ายกิจกรรมบนเวที We are CSO Forum 2 ความดีไม่มีขาย (Goodness not for sale) ด้วยการแสดงจากวงดนตรีศิลปินคนตาบอด S2S ที่มาร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า  

ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานทุกภาคส่วนได้แสดงให้เห็นแล้ว ว่าหากเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา ชุมชนจะเข้มแข็ง สังคมจะเป็นสุข และคุณค่าของความดีจะคืนกลับมาอยู่กับทุกคน โดยไม่ต้องเตรียมสตางค์ไปหาซื้อ เพราะ “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง”  โดยเริ่มต้นลงมือทำจากตัวเราเอง และขยายวงไปสู่คนรอบข้างใกล้ตัว และสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน เพราะเราทุกคนคือภาคประชาสังคม WE ARE CSO ใครๆก็เป็นได้

ติดตาม “WE ARE CSO ใครๆ ก็เป็นได้ Forum ครั้งต่อไป ได้ที่ เพจไทยแอ็ค และ www.thaicivilsociety.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม