จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

| |
อ่าน : 1,927

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน หวังเสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในองค์กรและขยายสู่สังคม thaihealth

จังหวัดบุรีรัมย์  ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน  หวังเสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในองค์กรและขยายสู่สังคม

เร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานเปิดการประชุมโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนับสนุนจาก สสส. จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน บังคับใช้เป็นการภายในของหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเป็นต้นแบบในการขยายสู่สังคมต่อไป

นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเมื่อปี 2559 โดยให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข และ 4ม (10รสขม) ได้แก่ (1ร) ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  (2ส) ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร/ไม่ขับรถย้อนเส้นทาง  (3ข) คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไม่แซงในที่คับขัน และ (4ม) เมาไม่ขับ/สวมหมวกนิรภัย/มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย/ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่ แต่ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้พฤติกรรมการขับขี่ในการขับรถเร็ว เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน  ปี 2560  ได้กำหนด 12 หน่วยงานเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ สถานศึกษาและท้องถิ่น ดำเนินการสร้างมาตรการองค์กรตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลและพฤติกรรมการขับขี่ของบุคลากรในหน่วยงาน การแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ จัดทำกฎระเบียบมาตรการต่างๆ และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งจะทำให้องค์กรมีมาตรการความปลอดภัยทางถนน บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถ ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม