พัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4

| |
อ่าน : 1,140

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 thaihealth

รมว.ดิจิทัล ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go" ในการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ (ICT to Empower Health Professional Education)" ซึ่งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยระบบสุขภาพเชิงนโยบายในสถาบันการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยการนำเอาระบบบริการและการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นตัวตั้ง พัฒนาขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มุ่งพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม