พัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4

| |
อ่าน : 882

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 thaihealth

รมว.ดิจิทัล ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go" ในการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ (ICT to Empower Health Professional Education)" ซึ่งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยระบบสุขภาพเชิงนโยบายในสถาบันการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยการนำเอาระบบบริการและการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นตัวตั้ง พัฒนาขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มุ่งพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม