ผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 5 เสี่ยงตาบอด

โดย
| |
อ่าน : 3,376

สธ.พบผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 5 เสี่ยงตาบอด เร่งเปิด 1 หมื่นคลินิกคัดกรองป้องกันโรค

ผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 5 เสี่ยงตาบอด

นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดประชุมจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศเพื่อพัฒนาระบบการจัดการภาวะโรคแทรกซ้อนทางตา ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ป้องกันตาบอดว่า ขณะนี้โรคเบาหวานกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยที่รุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้ พบมากในผู้สูงอายุ แต่ขณะนี้พบได้ในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยแรงงาน โรคนี้หากดูแลปฏิบัติตัวไม่เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ง่าย เนื่องจากโรคดังกล่าวมีผลต่อหลอดเลือดฝอยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกาย ทำให้ตีบตัน อวัยวะที่มักจะเกิดปัญหาตามมาในผู้ป่วยเบาหวานที่พบบ่อย 3 อวัยวะ คือ ไต ตา และเท้า ทำให้ไตวายตาบอด และเท้าเป็นแผลเรื้อรังจนถึงขั้นต้องตัดขาทิ้ง

ผลการตรวจคัดกรองทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา พบประชาชนป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ โดยไม่รู้ตัวมาก่อน 1.2 ล้านกว่ารายในจำนวนนี้พบว่ามีโรคแทรกซ้อนด้วยจำนวน 222,185 ราย โดยเป็นโรคแทรกซ้อนทางตามากที่สุด หรือที่เรียกว่า เบาหวานขึ้นตา ทำให้สูญเสียการมองเห็น จำนวน 62,123 รายคิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้ป่วย หรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5 คน จะพบมีปัญหาการมองเห็นได้ 1 คน และโดยทั่วไปผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงตาบอดสูงกว่าคนปกติทั่วไปถึง 25 เท่า หากไม่มีระบบการดูแลป้องกันโรคแทรกซ้อนทางสายตาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ในแต่ละจังหวัด จะทำให้คนไทยมีปัญหาตาบอดมากขึ้น และจะเป็นภาระแก่ครอบครัวและประเทศในระยะยาว

นพ.โสภณ กล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เริ่มตั้งแต่โครงการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยรายใหม่ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศที่มีประมาณ 54 ล้านคนทุกพื้นที่เพื่อดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จัดคลินิกให้บริการตรวจรักษาและติดตามผลในโรงพยาบาลทุกระดับจำนวนกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศกระจายถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และมีการตรวจเช็คสายตาตรวจความผิดปกติการมองเห็นทุกปี หากพบผิดปกติจะส่งตัวผู้ป่วย พบจักษุแพทย์ที่มีประจำโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปจำนวน 98 แห่งทั่วประเทศ และมีเครื่องมือรักษาที่ทันสมัยสามารถให้การดูแลรักษาป้องกันตาบอดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มั่นใจว่าการดำเนินการแก้ไขป้องกันเป็นเครือข่าย จะลดปัญหาตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 

 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม