นำร่องโครงการผู้ว่าห่วงหัวในภาคกลาง

| |
อ่าน : 1,491

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

นำร่องโครงการผู้ว่าห่วงหัวในภาคกลาง thaihealth

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าห่วงหัว รณรงค์เด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  นับเป็นโครงการนำร่องจังหวัดแรกในภาคกลาง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้ว่าห่วงหัว มีนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช  เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว ซึ่งได้ทำงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์เมาไม่ขับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดตั้งชมรมคนห่วงหัวขึ้น และรณรงค์ให้คนไทยสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  โดยเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีสถิติการสวมหมวกนิรภัยเพียง ร้อยละ 7 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงของประเทศ ควบคู่ไปกับการรณรงค์เมาไม่ขับ ดังนั้นจึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้จัดหาหมวกนิรภัยมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 700 ใบ ภายใต้ชื่อโครงการผู้ว่าห่วงหัว เพื่อแสดงออกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความห่วงใยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีต่อเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ ต่อไป และนับเป็นโครงการนำร่องจังหวัดแรกในภาคกลาง

ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวนฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม