เทคนิคครองรักราบรื่นด้วย 10 ย.

| |
อ่าน : 1,147

ที่มา : หนังสือคิดจะรัก ต้องคิดถ้วนถี่ โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เทคนิคครองรักราบรื่นด้วย 10 ย. thaihealth

แฟ้มภาพ

ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ มากกว่าความรักหรือความใคร่ มีสิ่งที่ไม่ว่าชายหรือหญิงควรต้องคิดไตร่ตรองให้ดี เพื่อให้การใช้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความรัก ความสุข และดําเนินไปสู่การเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมหากกคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กําลังคิดจะใช้ชีวิตคู่ ลองนึกทบทวน และ “อย่า” แต่งงาน เพราะสิ่งเหล่านี้

ย. ยกย่อง เพื่อแสดงออกถึงความพอใจด้วยความจริงใจต่อกัน

ย. หยวน ยอมกันบ้างและพร้อมจะให้อภัยในความผิดซึ่งกันและกัน

ย. ยืดหยุ่น ยืดหยุ่นให้กันบ้างเพื่อให้ชีวิตคู่ยืนได้อยู่ต่อไป

ย. แยกแยะ แยกแยะให้เหมาะสมระหว่างงาน ครอบครัว และสังคม

ย. ยืนหยัด ต่อสู้ร่วมกัน พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กันทุกเรื่อง

ย. ยับยั้ง สิ่งใดควรทําไม่ควรทําก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานจะต้องมีปัจจัยในการพิจารณาที่ต่างกัน

ย. ยิ้มแย้ม ควรมอบรอยยิ้มให้กันอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการตีสีหน้าบึ้งตึง เคร่งเครียด

ย. เยือกเย็น อย่าใจร้อน รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไตร่ตรองอย่างมีสติ

ย. หยิบยื่น มอบความรักความห่วงใยให้แก่กันอย่างจริงใจ

ย. ยั่งยืน คงเส้นคงวาในความรักที่จะมอบให้ต่อกัน

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม