เปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบตำบลกู่ จ.ศรีสะเกษ

| |
อ่าน : 1,052

ที่มา : เว็บไซต์ไทพีอาร์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบตำบลกู่ จ.ศรีสะเกษ thaihealth

พล.อ.อ.ประจินฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ จ.ศรีสะเกษ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ซึ่งการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 มีศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 200 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีศูนย์เรียนรู้ที่มีความโดดเด่นได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง สำหรับการขยายผลต่อไป ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้นำ ที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้อยู่ใจกลางของชุมชน มีการบริหารงานที่เน้นการทำงานในรูปคณะกรรมการและการพัฒนาเยาวชนเพื่อช่วยเหลืองานในศูนย์เรียนรู้ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี พร้อมด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในตำบลกู่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม