ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

| |
อ่าน : 1,981

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก thaihealth

HITAP เข้าร่วมประชุมนานาชาติการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อเร็ว ๆ นี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) โดย ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการฯ  และนายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล นักวิจัยโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม “36th Health Technology Assessment Roundtable – Asia-Pacific” ในหัวข้อ Health Technology Assessment of Medical Devices and Diagnostics in Asia-Pacific เพื่อนำเสนอการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ นครไทเป ประเทศไต้หวัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม