ข้อมูลชี้! เด็กเล็กถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นทุกปี

โดย
| |
อ่าน : 5,414

 

กรมการแพทย์เผย!! ในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เด็กร้อยละ 58 ถูกกระทำโดยคนใกล้ชิด รองลงมาร้อยละ 20 เป็นการโดนทำร้ายโดยคนแปลกหน้า และร้อยละ 8 ถูกทำร้ายโดยผู้ปกครอง การถูกทำร้ายเกิดได้กับเด็กในทุกช่วงวัย จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ความห่วงใยและดูแลเอาใจใส่เด็กเล็กอย่างใกล้ชิด รู้จักควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

พ.ญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเด็กของประเทศจะประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากการลดจำนวนลงของการเสียชีวิตในเด็กจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อ แต่ในทางกลับกันพบว่ามีเด็กที่ถูกทำร้ายและได้รับบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือ พบว่าการบาดเจ็บเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเสียชีวิต หลังจากขวบปีแรก ถึง 2 ใน 3 หรือร้อยละ 64 เสียชีวิต และเกือบร้อยละ 70 เป็นการเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี

ทั้งนี้รายงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่ามีเด็กและทารกที่บาดเจ็บจากการถูกกระทำรุนแรงเข้ารับการรักษาเฉลี่ยปีละ 4-6 ราย อายุระหว่าง 2 เดือน-2 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี สาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่คือการตกจากที่สูง เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีความสูงมากกว่า 2 เท่าของความสูงของเด็ก พบมากในเด็กอายุ 9 เดือน-2 ปี การถูกเขย่าแรงๆ มักเกิดในเด็กอายุ 2-6 เดือน การจมน้ำพบในเด็กอายุ 9 เดือน-2 ปี และที่สำคัญคือการถูกทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดซึ่งเกิดได้กับเด็กทุกช่วงอายุ

พ.ญ.วิลาวัณย์ กล่าวต่อไปว่า การทำร้ายเด็กนอกจากจะเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและความพิการตลอดชีวิตด้วย แต่ละปีจะมีเด็กมากกว่า 1,600 คน พิการอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บและในจำนวนเด็กพิการเหล่านี้ทุก 10 คน ใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันในการรักษา ทุก 37 คน ใช้เวลาในการรักษาอยู่ในช่วง 1-9 วัน และทุก 88 คนขาดเรียนหรือขาดงานอย่างน้อย 3 วัน และทุกวันจะมีเด็กเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอย่างน้อย 16 คน

เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแม้จะไม่ถึงแก่ชีวิต แต่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผลต่อสมอง เช่น การตกจากที่สูงในลักษณะศีรษะกระแทกหงายท้อง การเขย่าเด็กแรงๆ โดยไม่ได้ตั้งใจจะทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือน ถึงแม้ว่าในช่วงแรกอาจไม่พบความผิดปกติ และเด็กไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ทำให้ผู้ปกครองไม่พาไปพบแพทย์ทันที แต่อาการส่วนใหญ่อาจส่งผลภายหลังคือ มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ สมองช้ำ กระหม่อมโป่ง อาเจียน ซึม ชักและอาจเสียชีวิต บางรายแม้จะได้รับการรักษาแต่ก็อาจประสบปัญหา เช่น สมองพิการ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นโรคลมชัก มีพัฒนาการช้า ปัญญาอ่อน ก้าวร้าว อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย

นอกจากนี้ปัญหาการบาดเจ็บในเด็กจากการถูกทำร้าย ยังกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นการแบกภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและเป็นภาระทางสังคม การบาดเจ็บที่ทำให้เกิดความพิการตลอดชีวิต มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิต

"เพื่อป้องกันปัญหาการบาดเจ็บในเด็กจากการถูกทำร้าย หรือผลกระทบต่างๆ สังคมไทยและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจและหาแนวทางปกป้องคุมครองให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ไม่ปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บกักน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสระน้ำ บ่อเลี้ยงปลาควรมีที่กั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปได้หากพ่อแม่ไม่ได้ดูแลบุตรด้วยตนเอง ควรคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างละเอียด ถูกหลักวิชาการ และควรสังเกตเกี่ยวกับกิริยาท่าทางของเด็ก พฤติกรรมการกิน การนอน หากพบความผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาทันที เพราะหากเกิดการบาดเจ็บหรือมีการ กระทำที่รุนแรงกับเด็ก ไม่เพียงแต่เกิดบาดแผลที่เห็นภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจิตใจของเด็กที่จะต้องได้รับการเยียวยาในระยะยาวอีกด้วย"

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม