ลอยกระทงปลอดภัย ไปที่ไหนก็ได้

| |
อ่าน : 4,718

เรื่องโดย :  พัชรี บอนคำ team content  www.thaihealth.or.th

ลอยกระทงปลอดภัย ไปที่ไหนก็ได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ‘วันลอยกระทง’ เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยสาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทง  เกิดจากความเชื่อหลายๆ ประการของแต่ละท้องที่ แต่ที่สำคัญๆ คือเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำไม่สะอาด 

                และเพื่อเป็นการรักษาคุณค่าและขนบธรรมเนียมของไทยมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา ดำรงอยู่ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และภูมิใจ ด้วยรูปแบบการจัดงานที่มีความบันเทิงเริงใจ สามารถนัดพบปะสังสรรค์กันได้อย่างปลอดภัย  ภายใต้การจัดงานปราศจากเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้มีการจัดงานประเพณีต่างๆ ปลอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น งานบุญปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา รวมไปถึงประเพณีลอยกระทงด้วยก็ตาม  

                โดยในปีนี้มีหลายพื้นที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีนี้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงแบบเรียบง่าย เน้นสืบสานวัฒนธรรมและวิถีไทย ภายในงานมีการแสดงจากชุมชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น รำบายศรีสู่ขวัญ ระบำข้าวพันผัก รวมไปถึงส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดมหกรรมอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านจากร้านค้าใน จ.อุตรดิตถ์ กว่า 100 ร้านค้า เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ที่สำคัญคือปลอดเหล้า ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำทางเลือกเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานลอยกระทง 'แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์' กิจกรรมภายในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ อาทิ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ด จำนวน 300 คน จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธ บูชา สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่แจ่งเมือง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดเทพี - เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการตกแต่งโคมไฟ สีสันยี่เป็งเพื่อเติมแต่งแสง สี แห่งรัตติกาลยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ ให้สว่างไสวต้อนรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีลอยกระทงส่งเสริมการท่องเที่ยว ปลอดเหล้าเบียร์ และเบื่อประทัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน ซึ่งภายในงานมีการจัดการประกวดกระทงกลาง การประกวดนักร้อง-หางเครื่อง และการแข่งขันเรือเล็กนัดพิเศษ 12 ฝีพาย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน

จังหวัดตาก แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1๐๐๐  ดวง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “ประเพณีบุญลอยกระทงสาย วิถีชีวิตท้องถิ่น ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่” เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำปิง ทั้งนี้ยังมีขบวนแห่ของสายกระทงที่จะลอยโชว์ในทุกค่ำคืนและพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง และพิธีอัญเชิญกระทงพระราชทานลงลอยเป็นปฐมฤกษ์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 ในปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ จำนวน 2 พระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย

ลอยกระทงปลอดภัย ไปที่ไหนก็ได้ thaihealth

วิธีเปลี่ยนลอยกระทงให้สุขใจ

- ลอยกระทงด้วยความจงรักและภักดี

- พร้อมใจกันไม่ขายไม่ดื่มเหล้าเบียร์ในงาน

- โคมลอยเสี่ยงภัยอันตรายไฟไหม้ไม่ลอย

- ประทัดยักษ์น่าเบื่อน่ากลัวไม่เล่น

- ร่วมกันสื่อสารคุณค่าทางวัฒนธรรมและรักษ์แม่น้ำ

                ซึ่งจังหวัดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากบางพื้นที่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นเท่านั้น เพราะแท้จริงแล้วยังมีอีกหลายจังหวัดที่จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการปลอดเหล้า ขอเชิญชวนทุกคนที่อยู่ในทุกพื้นที่มาร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ ด้วยการเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ในกิจกรรมน้อยๆ กันนะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม