กลุ่มจักสานเข่งและสุ่มไก่บ้านดอกบัว

| |
อ่าน : 3,273

ที่มา : เข้มแข็งจากข้างใน แห่งหนใดก็ยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มจักสานเข่งและสุ่มไก่บ้านดอกบัว thaihealth

กลุ่มจักสานแข่งและสุ่มไก่บ้านดอกบัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีทรัพยากรทรงคุณค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ คือ สวนป่าไม้ไผ่รวก ไม้ไผ่รวกเป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเป็นกอแน่น ลำดับขนาดเล็ก สามารถนำมาทำเครื่องจักสานได้ จากมรดกด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับแรงงานในชุมชน ทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มจักสานเข่งและสุ่มไก่ขึ้นเมื่อปี 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายเข่งและสุ่มไก่ โดยกลุ่มเป็นผู้กำหนดราคาขายเอง การจักสารเข่งและสุ่มไก่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ไผ่รวกเป็นอย่างมาก จากราคาขายไม้ไผ่ลำละ 10-12 บาท หากนำมาแปรรูปเป็นแข่งและสุ่มไก่แล้วก็จะเพิ่มมูลค่าเป็น 50-70 บาท ต่อไม้ไผ่ 1 ลำเลยทีเดียว สามารถนำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านถึงปีละ 2-3 ล้านบาท

ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 150 คน ดำเนินการอยู่ในรูปของสหกรณ์ปฏิรูปบ้านดอกบัว จำกัด มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีการจัดการประชุมเพื่อจัดสรรผลกำไรปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ทางกลุ่มมีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีการจักสานเข้ามาใช้ โดยใช้เครื่องจักตอกเพื่อช่วยให้กระบวนการจักสานเร็วขึ้นอีกด้วย

การจัดตั้งกลุ่มจักสาน ช่วยนำรายได้เข้าสู่ครัวเรือนและชุมชน คนในพื้นที่ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ความสามัคคีในชุมชน ตลอดจนความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้ บ้านดอกบัวจึงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ประจำปี 2554

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม