กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี

| |
อ่าน : 2,604

ที่มา : เข้มแข็งจากข้างใน แห่งหนใดก็ยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี thaihealth

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เนื่องจากพื้นที่หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีผลไม้ประจำท้องถิ่นคือกล้วยน้ำว้าอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อผลสุกรับประทานไม่ทัน ชาวบ้านก็จะนำไปจำหน่าย แต่หากจำหน่ายไม่หมด กลัวช้ำ ไม่สวย ก็จะไม่มีคนซื้อ ดังนั้น จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยน้ำว้าขึ้นในปี 2544 โดยกลุ่มได้ทำการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกวน และกล้วยหอมทองเป็นกล้วยฉาบ

ทางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจากมือมาเป็นเครื่องจักที่ทันสมัย และมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าซื้อ จนได้รับการจดทะเบียนสินค้า OTOP ได้รับคัดสรรระดับ 3 ดาว ในปี 2547 และ 2549 และเป็นสินค้าระดับ 4 ดาว ในปี 2553

การดำเนินงานของกลุ่มเน้นสร้างการมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ

การจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูป นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากการรับซื้อกล้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น นอกจากนี้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี ยังได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคบิด  ไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล  โรคมนุษย์ไม้บรรทัด  ระบบทางเดินปัสสาวะ  เปิดใจแม่วัยใส  ใต้ประทีป  โรคไซนัสอักเสบ  สุขภัณฑ์  ต้านยาเสพติด  กดเส้น  มหกรรมกีฬามหามงคล ๒๕๕๖  แอนโทไซยานินส์  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)  ปลาสวาย  บีบอย  สุขภาพหญิงไทย  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  หน้าบ้าน...เขียวได้อีก  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  หมดประจำเดือน