กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี

| |
อ่าน : 3,308

ที่มา : เข้มแข็งจากข้างใน แห่งหนใดก็ยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี thaihealth

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เนื่องจากพื้นที่หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีผลไม้ประจำท้องถิ่นคือกล้วยน้ำว้าอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อผลสุกรับประทานไม่ทัน ชาวบ้านก็จะนำไปจำหน่าย แต่หากจำหน่ายไม่หมด กลัวช้ำ ไม่สวย ก็จะไม่มีคนซื้อ ดังนั้น จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยน้ำว้าขึ้นในปี 2544 โดยกลุ่มได้ทำการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกวน และกล้วยหอมทองเป็นกล้วยฉาบ

ทางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจากมือมาเป็นเครื่องจักที่ทันสมัย และมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าซื้อ จนได้รับการจดทะเบียนสินค้า OTOP ได้รับคัดสรรระดับ 3 ดาว ในปี 2547 และ 2549 และเป็นสินค้าระดับ 4 ดาว ในปี 2553

การดำเนินงานของกลุ่มเน้นสร้างการมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ

การจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูป นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากการรับซื้อกล้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น นอกจากนี้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี ยังได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม