กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี

| |
อ่าน : 2,787

ที่มา : เข้มแข็งจากข้างใน แห่งหนใดก็ยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี thaihealth

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เนื่องจากพื้นที่หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีผลไม้ประจำท้องถิ่นคือกล้วยน้ำว้าอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อผลสุกรับประทานไม่ทัน ชาวบ้านก็จะนำไปจำหน่าย แต่หากจำหน่ายไม่หมด กลัวช้ำ ไม่สวย ก็จะไม่มีคนซื้อ ดังนั้น จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยน้ำว้าขึ้นในปี 2544 โดยกลุ่มได้ทำการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกวน และกล้วยหอมทองเป็นกล้วยฉาบ

ทางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจากมือมาเป็นเครื่องจักที่ทันสมัย และมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าซื้อ จนได้รับการจดทะเบียนสินค้า OTOP ได้รับคัดสรรระดับ 3 ดาว ในปี 2547 และ 2549 และเป็นสินค้าระดับ 4 ดาว ในปี 2553

การดำเนินงานของกลุ่มเน้นสร้างการมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ

การจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูป นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากการรับซื้อกล้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น นอกจากนี้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี ยังได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม