ใช้ 'สะแกโพรง' โมเดลโจ๋เมาขับปรับเงินยึดรถ

| |
อ่าน : 2,715

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ใช้ \'สะแกโพรง\' โมเดลโจ๋เมาขับปรับเงินยึดรถ thaihealth

บุรีรัมย์ใช้ 'สะแกโพรง' โมเดลโจ๋ เมาขับปรับเงินยึดรถ ลดอัตราเกิดอุบัติเหตุ พิการและเสียชีวิตทางถนน

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผวจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้ประสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขต 9 เขต 10 โดยถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยึดการทำงานตามมาตรการ 5 เสาหลัก คือ 1.การจัดการความปลอดภัยทางถนน 2.ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3.ยานพาหนะปลอดภัย 4.ผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัยและ 5.การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงและแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ

น.ส.ปนัดดา วณิชชาพัชร ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากดื่มแล้วขับและถนนไม่ปลอดภัยกลุ่มเสี่ยงสุด คือวัยรุ่นในหมู่บ้าน ได้นำรูปแบบของกระบวนการทำงานที่เรียกว่าการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีศึกษา (Road Traffic Injuries หรือ RTI) ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนทำงาน ภายใต้ชื่อ "ด่านครอบครัวรั้วแห่งความปลอดภัย 3ป. สะแกโพรงโมเดล" เพื่อให้คนในตำบลได้มีความรู้ด้านอุบัติเหตุและจราจรทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ พิการและเสียชีวิตทางถนน

สำหรับมาตรการที่ใช้คือ ระดับตำบล 1.บุคคลในครอบครัวแสดงความห่วงใยคนในครอบครัว ว่ากล่าวตักเตือน โน้มน้าว 2.กรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่สอดส่อง ดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่มีประสบปัญหาคนในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน 3.หมู่บ้านมีธรรมนูญหมู่บ้านในการบริหารจัดการบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ด่านชุมชน สกัดคนเมา จะตักเตือนคนเมาที่ใช้รถใช้ถนน 2 ครั้งและครั้งที่ 3 โดยด่านชุมชนจะยึดพาหนะ พร้อมปรับเงิน 200 บาท และจะคืนพาหนะให้โดยมีผู้ปกครองมาลงชื่อรับพาหนะหลัง 7 วันอันตราย 2. ร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนเมาและขายแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดมาตรการระดับครอบครัว เช่น ยึดกุญแจรถคนในครอบครัว ไม่ให้ออกไปนอกบ้านหากไม่พร้อมเป็นต้น

น.ส.ปนัดดา กล่าวว่า ผลสำรวจความพึงพอใจด้านครอบครัวพบว่า ความเชื่อฟังคำกล่าวตักเตือน ร้อยละ 80.15 เกิดความร่วมมือของครอบครัว ร้อยละ 86.71 และต้องการให้ต่อเนื่องสูงถึงร้อยละ 95.12 ทำให้จำนวนอุบัติเหตุลดลง

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ได้นำต้นแบบการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีศึกษาของกรมควบคุมโรคที่ได้ส่งผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศมาเป็นกลไกขับเคลื่อนทำงาน โดยมีกรอบการทำงานที่มีระบบจัดการข้อมูล ความรู้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เฝ้าระวัง ชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงการสอบสวนสาเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งขับเคลื่อนงานแบบทีมสหสาขา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม