‘ฮูปแต้ม’ วัดไชยศรี

| |
อ่าน : 1,862

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน จาก หนังสือ "ปันชีวิตตามฉบับสาวะถี" http://www.thaihealthycommunity.org/ปันชีวิต-ตามฉบับสาวะถี/

ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน

‘ฮูปแต้ม’ วัดไชยศรี thaihealth

‘ฮูปแต้ม’ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 มีโบสถ์เก่าแก่ที่สวยงาม และจัดเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เมื่อปี 2535 ตามหลักฐานปรากฏว่า วัดแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2408 ส่วนโบสถ์ ตามคำบอกเล่าของ คนเฒ่าคนแก่ คะเนว่าสร้างในราวปี 2443 และได้รับวิสุงคามสีมาในปี 2460 โดยมี หลวงป่อู่อนสา เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเป็นผู้ออกแบบและนำศรัทธาญาติโยมสร้างขึ้น

โบสถ์แห่งนี้มีความกว้างยาวตามพระวินัยที่กำหนดให้พระนั่งได้ 21 รูป มีประตูเข้าออกทางเดียว และหน้าต่างฝั่งละหนึ่งบาน ลักษณะของโบสถ์นี้ ฐานส่วนล่างและผนังเป็นก้อนอิฐที่ปั้นจากดินเหนียว บานประตูและหน้าต่างแกะสลัก ช่วงบนเดิมเป็นไม้ โครงหลังคามีปีกยื่นเลยกำแพงแก้วทั้งสองข้างตามแบบสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิม แต่พอถึงปี 2517 หลังคาทรุดโทรม น้ำฝนรั่วเข้าไปภายในโบสถ์ เทศบาลเมืองขอนแก่น (ปัจจุบันเป็นเทศบาลนคร) จึงได้ซ่อมแซม แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทำหลังคาแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น

จุดเด่นสำคัญคือ ‘ฮูปแต้ม’ หรือจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งปรากฏทั้งด้านนอกและด้านใน ด้านในเป็นเรื่องพุทธประวัติปฐมสมโพธิ ด้านนอกเป็นเรื่องสังข์ สินไซ เป็นภาพเขียนช่างแต้มพื้นบ้านแท้ นับเป็นศิลปะที่กลายเป็น เอกลักษณ์ของวัดไชยศรี โดยยังคงสภาพสมบูรณ์ แม้เวลาล่วงผ่านมากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม

ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา และในปี 2545 การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด ทำให้มีคนมาเยี่ยมชมจากทั่วสารทิศ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม