ชูศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพแรงงานไทย

| |
อ่าน : 1,694

ที่มา : สำนักงานเลขานุกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ชูศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพแรงงานไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ตั้งคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน  เพื่อดูแลสุขภาพผู้ใช้แรงงานและประชาชนในวัยทำงาน  ยึดหลัก ความถูกต้อง แม่นยำ  แรงงานสุขภาพดี

                นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคที่เกิดจากการทำงาน  เป็นโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีสาเหตุโดยตรงหรือทางอ้อมจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว โดยมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน  เช่น จากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง แต่สารเคมีหรือวิธีการทำงานนั้นๆ ทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมกำเริบขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ จึงได้เปิดคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นคลินิกในโครงการศูนย์โรคจากการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคลินิกสำหรับการวินิจฉัยและรักษารวมทั้งสามารถค้นหาสาเหตุของโรคในสถานที่ทำงาน

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์และโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เป็นคลินิกอาชีวเวชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีหน้าที่ บทบาท และ ภารกิจ ดังนี้

1.การตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาซึ่งมี ครบทุกสาขาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีเป็นจำนวนมากจะช่วยในการสืบค้นว่า โรคที่เป็นอยู่ นั้นมีสาเหตุมาจากการทำงานหรือไม่ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย  สืบค้นในสถานที่ทำงาน

3.แพทย์และพยาบาลในโครงการศูนย์ โรคจากการทำงานยังทำหน้าที่ให้ คำแนะนำแก่เจ้าของสถานประกอบการและผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวในการทำงานโดยให้คำแนะนำว่าสามารถกลับไปทำงานเดิมได้หรือไม่ นอกจากนี้และยังเข้าไปสำรวจสถานที่ทำงานเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกัน โดยการค้นหาเพื่อนร่วมงานที่ อาจยังไม่มีอาการแต่เป็นโรคด้วย

4.บริการอื่นๆของคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ยังให้บริการในการสำรวจสถานที่ประกอบการ ค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและจัดการตรวจร่างกายตามความเสี่ยงรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่สถานประกอบการอีกด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม