พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสาร

| |
อ่าน : 2,398

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

ภาพประกอบจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสาร thaihealth

23-25 ต.ค. 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับครูเครือข่าย Thai Civic Education จัดค่าย "พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารสร้างสรรค์" ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชนจากเครือข่ายมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิหุ่นสายเสมาฯ กว่า 60 คน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดพลเมืองประชาธิปไตยในประเด็นต่างๆ ผ่านกิจกรรม อาทิ พลเมืองรู้เท่าทันสื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม พลเมืองกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พลเมืองด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน โดยทีมวิทยากรจากครูเครือข่าย Thai Civic Education อ.ปราศรัย เจตสันติ์ ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม อ.ณัฎฐเมธร์ ดุลคนิต ร.ร.ราชวินิตมัธยม และ อ.พรพรรษ อัมพรพฤติ ร.ร. วัดนวลนรดิส มาจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ในประเด็นดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม