พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสาร

| |
อ่าน : 2,316

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

ภาพประกอบจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสาร thaihealth

23-25 ต.ค. 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับครูเครือข่าย Thai Civic Education จัดค่าย "พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารสร้างสรรค์" ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชนจากเครือข่ายมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิหุ่นสายเสมาฯ กว่า 60 คน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดพลเมืองประชาธิปไตยในประเด็นต่างๆ ผ่านกิจกรรม อาทิ พลเมืองรู้เท่าทันสื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม พลเมืองกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พลเมืองด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน โดยทีมวิทยากรจากครูเครือข่าย Thai Civic Education อ.ปราศรัย เจตสันติ์ ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม อ.ณัฎฐเมธร์ ดุลคนิต ร.ร.ราชวินิตมัธยม และ อ.พรพรรษ อัมพรพฤติ ร.ร. วัดนวลนรดิส มาจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ในประเด็นดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม