“เงินออม” สร้างสุข ของผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 2,654

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน

“เงินออม” สร้างสุข ของผู้สูงวัย thaihealth

เป็นเวลา 4 ปีมาแล้ว ที่ อบต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมให้มีการออมในชุมชน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ทั้งตำบลมีกว่า 1,000 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริหารจัดการเงินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนมากที่สุด

การส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีเงินออมเริ่มจากการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยในชุมชน ให้เห็นถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการวางแผนการเงินที่ดี โดยเชิญชวนให้ผู้สูงวัยเข้าร่วมกองทุนที่จะก่อให้เกิดการออมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เงินออมสร้างสุข (การออมผ่านธนาคารพาณิชย์) กองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ออมเพื่อสร้างหลักประกันให้คนในชุมชนยามเจ็บป่วย เสียชีวิต การศึกษาบุตรหลาน และอื่นๆ) โดยขั้นตอนคือ จะเก็บเงินสมาชิกเข้าทั้ง 3 กองทุน ในช่วงวันที่มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุของทุกเดือน

เมื่อมีเงินเก็บสะสมแล้วก็ถึงเวลาให้เงินทำงานด้วยการลงทุน โดย อบต. สร้างร้านค้าชุมชน และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาซื้อหุ้น นอกจากจะได้สินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด ตอนปลายปียังจะได้เงินปันผลจากการเป็นสมาชิกอีกด้วย

"การออม" ไม่เพียงทำให้ผู้ออมมีเงินเก็บ มีหลักประกัน แต่ยังนำพาให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาพบปะกัน รู้จักวิธีดูแลตัวเอง ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานร่วมกัน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วยกัน และมีความสุขไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม