ปภ.กำหนด 4 แผนป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

โดย
| |
อ่าน : 3,748

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด 4 แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ตั้งเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมประสานคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสาร เล่นน้ำ เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงเมาสุรา ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย

ปภ.เข้มออก 4 แผนงานลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ 55

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มี สถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางและแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 โดยตั้งเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 ให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง แบ่งเป็น ช่วงเตรียมความพร้อม (15 มีนาคม – 10 เมษายน 2555) โดยประสานจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการเน้นหนัก 6 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านสังคม ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย และช่วงปฏิบัติการเข้มข้น (11 - 17 เมษายน 2555) ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้ 4 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานที่ 1 : จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ในส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่ แผนงานที่ 2 : จัดตั้งจุดตรวจร่วม ด่านตรวจร่วม สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก สายรอง และถนน ในเขตชุมชนหมู่บ้าน แผนงานที่ 3 : จัดตั้งจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชนหมู่บ้าน เน้นหนักควบคุมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ แผนงานที่ 4 : จัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

นายวิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า ปภ.จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการตามแนวทางและแผนงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 โดยเน้นหนักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำผิดกฎจราจร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 ด้าน ได้แก่ เมาสุราขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

 

 


ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม