เครียดมาก ระวังโรคหัวใจ-เบาหวาน

| |
อ่าน : 2,500

ที่มา : หนังสือคู่มือดูแลสุขภาพหัวใจ นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เครียดมาก ระวังโรคหัวใจ-เบาหวาน thaihealth

แฟ้มภาพ

                ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและเบาหวาน พบว่าความเครียดจะทำให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจและหลอดเลือด อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขในในเลือดผิดปกติ อ้วนลงพุง ดันนั้นการจัดการกับความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและเบาหวานได้

                การฝึกหายใจเพื่อคลายเครียด

                การฝึกหายใจเป็นหนึ่งวิธีในการจัดการกับความเครียด มีขึ้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

                นั่งในท่าที่สบาย หลับตา ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมกับนับเลข 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ 1..2..3..4.. ให้รู้สึกว่าท้องพองออก จากนั้นกลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่ นับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ เช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้าค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8 ย่างช้าๆ 1..2..3..4..5..6..7..8.. พยายามไล่ลมหายใจออกมาให้หมด ให้สังเกตว่าหน้าท้องแฟบลงทำซ้ำอีก โดยหายใจเข้าช้า ๆ กลั้นไว้ แล้วหายใจออก ให้ช่วงเวลาที่หายใจออกให้นานกว่าช่วงเวลาหายใจเข้า

                หากปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเครียด ลดความดันโลหิต ลดความหิว ทำให้นอนหลับ และช่วยให้จิตใจแจ่มใส

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เจ้าหน้าที่โครงการ  อาหารระงับความเครียด  สุขอนามัยในโรงเรียน  อุบัติเหตุ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร งานนวัตกรรม แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ project management  รวมใจแม่อาสา  ตัวช่วย  Ismed  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  ลดโลกร้อน  สมัชชาเด็ก  งบประมาณในการรักษาพยาบาล  ควบคุมยาสูบในสถานศึกษา  อาหารปนเปื้อน  ภาวะโลกร้อน  สิทธิสตรี  การรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน  มิสทิน  งานจ้าง  โครงงานคุณธรรม  แข่งเรือ ปลอดเหล้า งานบุญ กระแส ประเพณี  สนามกีฬา ไทย - ญี่ปุ่น  นาข้าว  ประโยชน์ของนม  อาการพีเอสเอส