ทำความสะอาดที่ทำงาน-จัดการขยะ zero waste

| |
อ่าน : 2,321

ที่มา : แฟนเพจสถาบันอาศรมศิลป์ - Arsom Silp Institute of the Arts

ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันอาศรมศิลป์ - Arsom Silp Institute of the Arts

ทำความสะอาดที่ทำงาน-จัดการขยะ zero waste thaihealth

สถาบันอาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม BIG CLEANING & ZERO WASTE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จิตอาสาพลังแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันอาศรมศิลป์ ครบรอบ 11 ปี ชาวอาศรมศิลป์ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา สถาปนิก พนักงาน พร้อมใจกัน ประกอบพิธีทำบุญสวดมนต์ภาวนาและร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและองค์กร น้อมนำจิตใจที่ตั้งมั่นถวายเป็นพุทธบูชา ด้วย“วิถีแห่งมงคลธรรม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราร่วมทำสืบต่อกันมากว่า 10 ปี และร่วมสืบสานเจตนารมณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร เป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ มาศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วันสำคัญนี้ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำกิจกรรม BIG CLEANING & ZERO WASTE ทุกคนในองค์กร กว่า 100 ชีวิต ลงแรงกันทำความสะอาด อาคาร สถานที่ เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ละเอียด ลึกซึ้ง โดยได้รับความเมตตาจาก คุณครูปราณี หวาดเปีย (ครูปุ้ย) วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในสถานีจัดการทรัพยากรให้กับชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร ให้ได้มีความรู้ ทักษะ และนำพาปฏิบัติจริงในกระบวนการแยกขยะที่ถูกต้อง ทำให้พวกเราได้รู้ว่าตัวเราคือ “คนต้นทาง” ที่สำคัญมากในการจัดการปัญหาขยะ “แยกขยะ ฝึกใจ” รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เพื่อเราและโลก การเรียนรู้ก่อนการลงมือทำ ทำให้เราได้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน 

ทำความสะอาดที่ทำงาน-จัดการขยะ zero waste thaihealth

ต่อจากนั้นทุกคนจึงไปนำขยะจากโต๊ะทำงาน ที่อยู่ตามอาคารทั้ง 6 อาคาร มาแยกชิ้นส่วนขยะอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจ ทั้ง ชนิดและประเภทต่าง ๆ ของขยะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุพลาสติก กระดาษ วัสดุผสม ฯลฯ แยกแยะที่ทำจากความ รู้จริง รู้ถูก เป็นประโยชน์ในการนำขยะที่แยกแล้วไปเข้าสู่อุตสาหกรรมหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวกต่อไป 

อีกทั้งยังทำให้เรารู้ว่าปริมาณและชนิดของขยะแต่ละอาคารมีชนิดใดบ้างและสามารถนำกลับไปสู่กระบวนการหมุนเวียนใช้ใหม่ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะนำเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมหมุนเวียนได้อย่างไรบ้าง เป็นเหตุให้หลายคนสะท้อนว่าต้องกลับมาคิด และปรับการใช้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหานี้อย่างจริงจัง 

“จะย้อนมามองที่ตนเอง ทบทวนพฤติกรรม และเริ่มที่ตัวเอง หมั่นฝึกตนให้แยกขยะจนเป็นวิถีปฏิบัติประจำวันต่อเนื่อง ช่วยองค์กรช่วยโลกให้น่าอยู่ด้วยมือเราตั้งแต่วันนี้อย่างจริงจัง”

สถาบันอาศรมศิลป์เป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่างองค์กรประหยัดพลังงาน เร่งลดปัญหาขยะควบคู่ไปกับการนำกระบวนการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องนี้ไปใช้ในชุมชนทั้งแนะนำร่วมหาทางออก และสร้างความร่วมมือไปพร้อมกับชุมชนที่เราทำงานด้วย เพี่อให้ชุมชนดำเนินการจัดการทรัพยากรได้ด้วยตัวเอง 

ทำความสะอาดที่ทำงาน-จัดการขยะ zero waste thaihealth

กิจกรรม BIG CLEANING & ZERO WASTE ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ทำให้เราได้ฝึกทบทวนตนเอง ย้ำจิตใจให้ตระหนักและปฏิบัติการจัดการทรัพยากรขยะให้เกิดความแม่นยำในด้าน ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง ตัวเรา องค์กรชุมชนสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ได้อย่างแท้จริง

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมเป็นหนึ่งใน 19 องค์กร เปิดงาน 365 วัน ทำดี จิตอาสาพลังแผ่นดิน โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารจิตอาสา และโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ได้จัดงาน “365 วัน ทำดี จิตอาสาพลังแผ่นดิน”ประกาศเจตนารมย์การทำความดีของ 19 องค์กรทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ นำโดย นายธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนสถาบัน ได้ร่วมเป็นส่วนหนี่งในการจองวันทำความดี โดยเลือกวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนาสถาบัน เพื่อจัดกิจกรรมเชิญชวนสมาชิกในชุมชนสถาบันอาศรมศิลป์ และ บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของตนเองรวมทั้งบริเวณพื้นที่ส่วนรวมโดยรอบ และแยกประเภทในการจัดการขยะด้วยแนวคิด reuse reduce recycle และ zero waste

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม