"คนไทย" มีสิทธิปลูกถ่ายไตในระบบบัตรทอง

| |
อ่าน : 3,401

ที่มา :  MGR Online

แฟ้มภาพ

          พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ช่วย "คนไทย" มีสิทธิปลูกถ่ายไตในระบบบัตรทอง พร้อมขยายโครงการปลูกถ่ายไตถวายพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนฯ

          นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มาจากผลสำเร็จของโครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล 80 และ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่มีเป้าหมายการปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วยไตเรื้อรังจำนวน 200 ราย

          "จากโครงการเฉลิมพระเกียรตินี้เอง จึงทำให้ผู้ป่วยคนไทยทุกรายมีสิทธิประโยชน์ในการปลูกถ่ายไตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนผู้บริจาคไตที่จำกัด ปี 2556 มีผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตที่ลงชื่อไว้ 3,900 ราย แต่มีผู้สมองตายบริจาคไตเพียง 158 ราย ขณะที่การปลูกถ่ายไตทำได้เพียง 287 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 เท่านั้น ดังนั้น สปสช.จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ศิริราชมูลนิธิ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ดำเนินการภายใต้ “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 ถึง 1 เมษายน 2559 โดยตั้งเป้าการปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยจำนวน 600 ราย" นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

          นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมามูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลสำเร็จ มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตทั้งสิ้น จำนวน 618 ราย เป็นไตจากญาติ จำนวน 226 ราย เป็นไตจากการบริจาค 392 ราย นับว่าเป็นการดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังให้เข้าถึงการปลูกถ่ายไต สปสช.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษา โดยเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงห่วงใยพสนิกรชาวไทยมาปฏิบัติ เพื่อดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ก่อให้เกิดการขยายผลให้เกิดการขยายการปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยจนเป็นผลสำเร็จอย่างที่ปรากฎ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม