รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาท

| |
อ่าน : 1,719

ที่มา : แฟนเพจ Ictsilpakorn

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Ictsilpakorn

รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง

การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "ดี 7 DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน"

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลงาน ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

ทีม A Little Good ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1. นายสิทธิกร จิติมา

2. นายพงศ์โสภณ สร้อยสมวงษ์

3. นายคณสรณ์ ลิขิตกิจการกุล

ทีม BNN ได้รับรางวัลชมเชย

1. นายนวพรรษ เมณฑ์กูล

2. นายวรัตม์ รัตน์มังกรสกุล

3.นายวิทวัส อมรประดิษฐ์กุล

ขณะนี้ผลงานดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2560 รวมทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี, กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการสานพลังจิตอาสาทุกวัน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม